Stichting Gelijkspanning Nederland

Elektrificatie is een van de belangrijkste uitdagingen waar de maatschappij vandaag voor staat. Onze moderne wereld vraagt steeds meer van de traditionele elektriciteitsnetwerken en -infrastructuur. Er is een energietransitie nodig. En gelijkstroom (DC) is een essentieel onderdeel van deze transitie. Van de bescheiden USB-C-connector tot de groene energieproductie op nationale schaal, DC biedt hulp voor moderne energie-uitdagingen.

Stichting Gelijkspanning Nederland streeft naar DC als een integrale component van een nieuwe, duurzame wereld: het bieden van een beter energiebeheer, een schone productie en een slimmer verbruik. Dit alles is mogelijk met het gebruik van DC-technologieën. Stichting Gelijkspanning Nederland heeft drie hoofddoelen:

Onderwijs: het verstrekken van DC-gerelateerde informatie aan beleidsmakers, energieproducenten, fabrikanten van elektrische goederen en beroepsopleidingen en hogescholen. Stichting Gelijkspanning Nederland werkt aan het verspreiden van belangrijke bevindingen in de wereld van DC. Van innovatie tot ‘lessons learned’, Stichting Gelijkspanning Nederland is de spil in het verzamelen en delen van kennis.

Facilitering: het verbinden van de kennis van DC-technische experts met bedrijven en industrieën die graag DC-kracht introduceren in nieuwe installaties en bouwprojecten. Stichting Gelijkspanning Nederland brengt getalenteerde mensen samen.

Promotie: het uitdragen van de voordelen van DC. Van energie-efficiëntie, minder grondstoffenverbruik tot het aanbieden van slimmere oplossingen voor een reeks bestaande problemen, Stichting Gelijkspanning Nederland is een pleitbezorger voor de ontwikkeling en implementatie van DC-technologieën in onze moderne wereld.

Jaarplanning

4 december, 2020

Beste vrienden en volgers van Stichting Gelijkspanning Nederland, 2020 is nog niet voorbij, toch kunnen we al vaststellen dat het een bijzonder jaar is geweest. 2021 komt al snel dichterbij,…Read more

Webinar over normalisatie

24 november, 2020

Vrijdag 11 december om 15 uur.  Normalisatie lijkt geen sexy onderwerp maar het is o zo belangrijk. Wat vindt u van de stelling dat normalisatie de beperking is van innovatie? …Read more

Alle DC projecten in één overzicht

6 november, 2020

De Stichting Gelijkspanning Nederland heeft de opdracht gekregen van RVO om de in 2018 opgestelde “Roadmap Gelijkspanning”, onder regie van Berenschot onder de loep te nemen en te beoordelen op…Read more

Waar blijft de gelijkspanningsmeter?

24 september, 2020

Een van de hete hangijzers in de gelijkspanningswereld is de DC kWh meter. Het economisch afrekenen van energie kan alleen maar via comptabele metingen die in de meetcode elektriciteit beschreven…Read more

Vervolg Roadmap Gelijkspanning

10 september, 2020

In 2018 heeft Berenschot de ‘Roadmap gelijkspanning’ opgesteld in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy. Deze Roadmap volgde op diverse projecten, waarin de…Read more

Waarom Gelijkspanning?

6 september, 2020

Auteur: dr. ir. ing. Sander Mertens Datum: 24-01-2020 Mensen vragen me wel eens waarom Gelijkspanning een onderwerp is van onderzoek in mijn lectoraat “Energy in Transition” aan De Haagse Hogeschool….Read more

Update ontwikkeling MOOI voorstellen.

21 augustus, 2020

In juni hebben we jullie geïnformeerd over de MOOi-vooraanmeldingen die eerder dit jaar zijn ingediend. RVO en onder meer TKI Urban Energy zouden zich buigen over deze eerste-ronde voorstellen. Voor…Read more

Nut en noodzaak van normalisatie van gelijkspanning, deel 2: opslag.

3 juli, 2020

Eerder schreef ik over de nut en noodzaak van normalisatie rondom zonnepanelen. Vandaag ga ik het hebben over elektrische energieopslag. De ontwikkeling van batterijen staat niet stil. Een batterij is…Read more

Evalutatie webinars

15 juni, 2020

De tweede webinar vond plaats op 5 juni. Ook deze is weer goed bekeken en zijn er veel vragen gesteld. Hieronder is het mogelijk om de oude webinars terug te…Read more

Aanvraag Mooi-regeling

12 juni, 2020

Op 18 mei ’20 heeft Stichting Gelijkspanning Nederland, samen met diverse partners, twee vooraanmeldingen ingediend in het kader van de MOOI-regeling van het Ministerie van EZK, uitgevoerd door RVO. Deze…Read more

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief!