Stichting Gelijkspanning Nederland

Elektrificatie is een van de belangrijkste uitdagingen waar de maatschappij vandaag voor staat. Onze moderne wereld vraagt steeds meer van de traditionele elektriciteitsnetwerken en -infrastructuur. Er is een energietransitie nodig. En gelijkstroom (DC) is een essentieel onderdeel van deze transitie. Van de bescheiden USB-C-connector tot de groene energieproductie op nationale schaal, DC biedt hulp voor moderne energie-uitdagingen.

Stichting Gelijkspanning Nederland streeft naar DC als een integrale component van een nieuwe, duurzame wereld: het bieden van een beter energiebeheer, een schone productie en een slimmer verbruik. Dit alles is mogelijk met het gebruik van DC-technologieën. Stichting Gelijkspanning Nederland heeft drie hoofddoelen:

Onderwijs: het verstrekken van DC-gerelateerde informatie aan beleidsmakers, energieproducenten, fabrikanten van elektrische goederen en beroepsopleidingen en hogescholen. Stichting Gelijkspanning Nederland werkt aan het verspreiden van belangrijke bevindingen in de wereld van DC. Van innovatie tot ‘lessons learned’, Stichting Gelijkspanning Nederland is de spil in het verzamelen en delen van kennis.

Facilitering: het verbinden van de kennis van DC-technische experts met bedrijven en industrieën die graag DC-kracht introduceren in nieuwe installaties en bouwprojecten. Stichting Gelijkspanning Nederland brengt getalenteerde mensen samen.

Promotie: het uitdragen van de voordelen van DC. Van energie-efficiëntie, minder grondstoffenverbruik tot het aanbieden van slimmere oplossingen voor een reeks bestaande problemen, Stichting Gelijkspanning Nederland is een pleitbezorger voor de ontwikkeling en implementatie van DC-technologieën in onze moderne wereld.

Digitaal trainen – NPR9090

1 mei, 2020

De COVID-19 crisis houd ons dagelijks leven in de greep. Thuiswerken, geen fysiek contact en veel online afspraken. Thuiswerken wordt overal versneld uitgerold. Er wordt een groot beroep gedaan op…Read more

De klimaattransitie-ziekte

3 april, 2020

Het is misschien een vreemde insteek, maar als we de ‘Klimaattransitie’ of ‘Energietransitie’ als een behandeling van onze CO2-uitstoot ziekte zien, wat kunnen we dan leren van de aanpak van…Read more

Het elektriciteitssysteem is in transitie

3 april, 2020

Het elektriciteitssysteem is in transitie en daarmee het onderwijs Het elektriciteitssysteem is in transitie, de aangesloten vermogens worden groter en door de combinatie opwerk en verbruik op één plek is…Read more

FataMorgana Warmtenetten

3 april, 2020

Opinie van de voorzitter 200 miljoen voor aardgasvrij maken van huurwoningen: Niet doen!  Yes, dacht ik, een grote doorbraak, eindelijk budget voor een serieuze versnelling van onze klimaattransitie, of energietransitie,…Read more

European DC congres 5 juni uitgesteld

3 april, 2020

Geheel onverwachts zal dit bericht niet komen. Eerder stuurden wij u een save the date voor ons jaarlijkse DC congres. In verband met het corona virus stellen we het congres…Read more

Nut en noodzaak van normalisatie van gelijkspanning, deel 1: de zon

25 februari, 2020

20-02-2020 De wereld zoals we hem kennen op het gebied van energie is drastisch aan het veranderen. De fossiele energiecentrales van nu wekken redelijk continu hun energie op; ze leveren…Read more

Smart Grids

24 januari, 2020

Oké, ons energielandschap gaat veranderen, we gaan alleen nog maar duurzaam opgewekte energie gebruiken. So what? Daarmee is de kous toch wel af? Nou nee, daarmee is de kous helemaal niet af….Read more

Veiligheid

24 januari, 2020

Gelijkspanning en elektrische veiligheid.  Elektriciteit; vrijwel iedereen heeft er dagelijks mee te maken, maar vaak wordt vergeten dat werken met elektrische installaties en apparaten niet zonder gevaar is. Binnen wisselspanning, onze…Read more

Onderwijs

24 januari, 2020

Deze pagina is in ontwikkeling. Wilt u meer informatie over trainingen en opleidingen? Bekijk dit hier

Netverzwaring

24 januari, 2020

Aanleiding  In een duurzame toekomst, na de energietransitie, wordt heel veel duurzame elektriciteit opgewekt. Deze energie moet getransporteerd of gedistribueerd worden naar lokale gebruikers. Nu gebeurt dat vanaf enkele grote centrales naar heel veel aansluitingen, dus top down. In de toekomst…Read more

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief!