Verdiepende Webinars Power Capacity en gebruik Openbare Verlichtingsnetwerk nu beschikbaar

21 oktober, 2022

Op 22 sept heeft de Stichting Gelijkspanning Nederland haar 3e DC on Tour bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op DC en infrastructuur en openbare verlichting. De bijeenkomst vond plaats op TheGreenVillage te Delft.

Power Capacity
In het project Flexible Meshed Grids is in een bestaand openbare verlichtingsnetwerk op AC uitgezocht of het zinvol is over te schakelen op DC. De vraag van de gemeente Zoetermeer was of het bestaande net, waarvan de economische levensuur verstreken is, nog ingezet kan worden. In dat onderzoek, uitgevoerd door DC Opportunities, is aangetoond dat het zeer zinvol kan zijn om het net een tweede leven te geven. Laurens Mackay, oprichter en directeur van DC opportunities, gaat tijdens dit webinar dieper in op het onderzoek en de conclusies.

Bekijk hier de webinar met Laurens Mackay

Enkele conclusies waar op in gegaan wordt:

  • Het huidige net kan nog een flink aantal jaren worden gebruikt waardoor de vervangingsinvestering wordt uitgesteld. Bijkomend voordeel is dat de straat niet open hoeft.
  • De capaciteit van het net kan door de omschakeling van AC naar DC flink omhoog. Daardoor kan bij nieuwbouw fors minder materiaal (koper) gebruikt worden en bij bestaande netten kunnen er functies worden toegevoegd
  • In de situatie in Zoetermeer kunnen er op dit net op elke lantarenpaal 2 EV laders geplaatst worden. Zo kan 50% van de parkeerplaatsen met EV lader worden uitgevoerd.

Openbare verlichtingsnetwerk
In het project DC OVLXXL is gekeken in hetzelfde openbare verlichtingsnetwerk in Zoetermeer wat er nodig is om dat net een tweede leven te geven. Met Wilfred Akerboom, projectleider, wordt dieper ingegaan op dit project.

Bekijk hier de webinar met Wilfred Akerboom

Conclusies:

  • Het is mogelijk het netwerk een tweede leven te geven. Hier en daar zullen verbindingsmoffen moeten worden vervangen. Dit levert veel minder overlast op dan het hele net vervangen
  • Er kan als overgeschakeld wordt van AC naar DC gewerkt worden met 1 voedingskast i.p.v. nu 6
  • Als deze situatie nu nieuw wordt aangelegd kan er fors op materiaal worden bezuinigd.