De klimaattransitie-ziekte

3 april, 2020

Het is misschien een vreemde insteek, maar als we de ‘Klimaattransitie’ of ‘Energietransitie’ als een behandeling van onze CO2-uitstoot ziekte zien, wat kunnen we dan leren van de aanpak van het huidige COVID-19 virus? Natuurlijk kunnen we dan stil staan bij de vele mensen die in beide gevallen de diagnose en maatregelen aan hun laars…Read more

FataMorgana Warmtenetten

3 april, 2020

Opinie van de voorzitter 200 miljoen voor aardgasvrij maken van huurwoningen: Niet doen!  Yes, dacht ik, een grote doorbraak, eindelijk budget voor een serieuze versnelling van onze klimaattransitie, of energietransitie, hoe u wil. Vol goede moed ging ik lezen. Het werd toch een wat koude kermis. Ik neem u mee in mijn gedachten. De kern…Read more

Nut en noodzaak van normalisatie van gelijkspanning, deel 1: de zon

25 februari, 2020

20-02-2020 De wereld zoals we hem kennen op het gebied van energie is drastisch aan het veranderen. De fossiele energiecentrales van nu wekken redelijk continu hun energie op; ze leveren dit vrij constant, dus met een redelijk gelijk vermogen, aan het net. In de nabije toekomst, met heel veel duurzame energiebronnen als wind en zon…Read more

Energiesysteem

24 januari, 2020

Energietransitie. Iedereen zijn eigen energie?   Het waarom van de energietransitie:  Het lijkt wel zo dat door de klimaattransitie, die gewoon op ons afkomt, de energietransitie een deel van het antwoord daarop is. Het klimaat verandert en dat leidt ertoe dat we als mensheid moeten reageren. Bijvoorbeeld door ons energiesysteem anders in te richten.  Energiesysteem in historisch…Read more

Lector Energy in Transition Sander Mertens: Ideale combinatie voor energietransitie is zon en wind

24 januari, 2020

Tijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst van 21 januari van de Stichting Gelijkspanning Nederland in de oude veiling in Aalsmeer sprak Sander Mertens. Hij is lector Energy in Transition aan de Haagse Hogeschool.  Sander: om de vraag en het aanbod van energie goed op elkaar af te stemmen, is het goed de opwek en het gebruik van…Read more

Waterstof voor mobiliteit: kip en ei

24 januari, 2020

Waterstofauto’s komen steeds meer op de markt. Ze zijn nog duur, maar hun actieradius is groot en de uitstoot is nihil. Daarmee heeft deze vorm van mobiliteit grote potentie omdat het bijdraagt een schonere leefomgeving.   Lastig is evenwel dat deze auto’s hun specifieke brandstof, dus waterstof, moeten kunnen tanken. Dat was lange tijd met veel…Read more

‘Energietransitie voor dummies?!’

24 januari, 2020

Op heel veel plekken in Nederland werken burgers, bedrijven en overheden samen om op lokaal niveau de energietransitie op gang te brengen. Werkgroepen van bewoners van een wijk die samen willen werken, beleidsmakers en procesbegeleiders die bedrijven en burgers ondersteunen, RES’en die opgesteld worden; Nederland komt in beweging.   Deze constatering an-sich zou tot tevredenheid moeten…Read more