Voordelen van DC

DC biedt een scala aan voordelen voor iedereen. Consumenten, fabrikanten, energieleveranciers en beleidsmakers kunnen allemaal profiteren van de introductie van DC. Hier zijn slechts een paar belangrijke voordelen van DC genoemd:

Verbeterde efficiëntie van transport van elektriciteit: een DC-netwerk levert stroom aan DC-consumenten, of het nu een huishouding of commerciële onderneming is, het gebruik van DC-apparaten vereist geen omvorming of conversie. Geen conversie betekent dat verliezen worden geminimaliseerd, waardoor de efficiëntie van het transport wordt vergroot.

Verminderd gebruik van grondstoffen: DC zorgt voor een grotere overdracht van energie over dezelfde bedrading dan met een AC-systeem mogelijk is. Dit vereist minder middelen (bekabeling) voor het creëren van energienetwerken, terwijl meer energie wordt gedistribueerd. Bovendien vermindert ook het niet nodig zijn van AC-naar-DC-omvormers het gebruik van grondstoffen.

Eenvoudiger decentrale elektriciteitsproductie: herbruikbare energieopwekking via bronnen zoals wind- en zonne-energie maakt een meer gedecentraliseerde stroomproductie mogelijk. Deze opwekmethoden produceren standaard gelijkstroom. Een op gelijkstroom gebaseerd net zal hier natuurlijk van profiteren zonder de noodzaak van dure transformatoren of omvormers.

Hergebruik van bestaande infrastructuur: elektrificatie betekent dat de elektrische eisen aan bestaande netwerken voortdurend toenemen. DC zorgt voor de overdracht van meer energie over de huidige infrastructuur. Dit vermindert de noodzaak van dure vervanging van de bestaande netwerken.

Verbeterde levensduur van producten: de meeste elektrische apparaten gebruiken een AC naar DC-omzetter. Deze omvormers hebben een beperkte levensduur en dwingen de consument tot een onnodige en verspillende productvervanging, telkens als een AC-naar-DC-omvormer uitvalt. Een DC-net dat stroom levert aan DC-apparaten vereist niet dergelijke omvormers, waardoor de levensduur van het apparaat verbetert.

Gebruiksgemak: consumenten maken al veel gebruik van DC-apparaten. Extra stekkers, adapters en omvormers zijn nodig om deze apparaten aan te kunnen sluiten en op te laden aan de bestaande AC-infrastructuur. Deze adapters zijn een onnodige overlast en kostbaar voor de consument. Een slim DC-net dat stroom levert voor deze apparaten vormt een eenvoudige en handige oplossing.

Slimmer, eenvoudiger en efficiënter: DC is de sleutel