Missie en Visie

Missie:

Ontwikkeling en gebruik van gelijkspanningstechnologie faciliteren bij het nastreven van een slimme energietoekomst.

Visie:

Het gebruik van DC-gerelateerde technologie bevorderen via innovatieve energieprojecten. Een revolutie in de energietransitie faciliteren door mensen en organisaties te verbinden via een gemeenschappelijk belang in DC. Belanghebbenden opleiden door kennis over DC te verzamelen, te verwerken en te delen.

Doelstellingen

 • Het bevorderen van elektriciteitssystemen en netten op basis van gelijkspanning in het Nederlandse energiesysteem.
 • Het verwezenlijken van nationale normen voor alle aspecten van DC.
 • Het zinvol bijdragen aan de internationale normalisatie van DC.
 • Het vergroten van de bewustwording van DC binnen de overheid, het bedrijfsleven en regulier onderwijs en beroepsopleidingen in Nederland.
 • Het bevorderen van betere opleiding en training voor installateurs, technici en andere professionals in het energiesysteem.
 • Het benadrukken van de voordelen van DC, onafhankelijk van fabrikanten en/of leveranciers.
 • Het faciliteren van de samenwerking tussen verschillende groepen en industrieën in de energiesector en met partijen daarbuiten om het gebruik van DC te bevorderen.
 • Het aandragen van DC-gebaseerde oplossingen voor bestaande en toekomstige energie-uitdagingen.
 • Het fungeren als sterk en breed kenniscentrum voor zowel DC-minded professionals, docenten en technici als voor professionals werkend in en aan de energietransitie.

Kernwaarden


 • De Stichting Gelijkspanning Nederland opereert als een autonome, onafhankelijke entiteit. Het bestuur van de Stichting Gelijkspanning Nederland fungeert als het uitvoerend comité van de stichting. De Stichting Gelijkspanning Nederland is een not-for-profit organisatie met een Raad van Toezicht, een Raad van Advies kan opgericht worden.   
 • De Stichting Gelijkspanning Nederland zal naar buiten gericht en gecoördineerd opereren, waar mogelijk samen met andere (inter)nationale DC stichtingen.
 • De bestuursleden van de Stichting Gelijkspanning Nederland ontvangen geen vast salaris voor bestuurswerkzaamheden. Kosten die de Nederlandse bestuursleden maken, kunnen door de Stichting worden vergoed.
 • De Stichting Gelijkspanning Nederland zal niet meer kapitaal aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de Stichting.
 • De statuten van de Stichting Gelijkspanning Nederland zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (https://www.kvk.nl; telefoon: 088 585 1585)