Evenementen

Internationaal DC congres

Inleiding:

In 2018 en in 2019 heeft de Stichting Gelijkspanning Nederland een internationaal DC congres georganiseerd. In 2018 in de Woonindustrie te Nieuwegein en in 2019 in het Evoluon te Eindhoven. Vol goede moed was het de bedoeling dit een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden.

Het loopt een beetje anders…

Webinars

Mis je het elkaar ontmoeten en netwerken ook zo? Wij van de Stichting Gelijkspanning Nederland wel. Het zal vast weer komen. Voor nu moeten we het hebben van wat wel kan. Zo organiseren we, sinds het uitbreken van de corona crisis, elke maand een webinar over een DC thema. Deze zijn ook terug te kijken. Zie hier de lijst met webinars.

2018:

Het DC congres “GrootGelijk” in 2018 had als keynote sprekers Prof. Dr. Ir Rik de Doncker die inging op vermogenselectronica in het distributienet. Ed Buddenbaum van EZ heeft het gehad over DC in de gebouwde omgeving en het congres werd geopend door Doekle Terpstra van toen nog Uneto VNI (nu techniek Nederland) die zijn visie op de arbeidsmarkt en het gebrek aan personeel toelichtte. Daarna waren er 17 verschillende deelsessies. Alle informatie hierover is hier terug te vinden.

2019:

Het European DC congres van 2019 werd ingeleid door voorzitter van Flux50, onze medeorganisator van deze jaargang, Jan Jaake die inging op de DC situatie in Belgie. Dr. Ir Laurens Mackay ging in op hoe zou je een ruraal gebied benaderen vanuit DC en Prof. Dr. Ir. Johan Driesen ging in op DC en de energietransitie. Ook hier waren (12) deelsessies. Informatie hier

Heb jij een DC onderwerp waarvan je vindt dat we daar een webinar over zouden moeten organiseren? Neem contact met ons op.

2020-2021: In deze twee jaar hebben we in verband met Covid-19 helaas geen evenementen kunnen organiseren.

2022:

In 2022 heeft Stichting Gelijkspanning Nederland een nieuw concept geïntroduceerd: DC on Tour.
Er is gekozen voor een concept waarbij er rekening is gehouden met het de perikelen van Covid-19. Dit betekent dat het jaarcongres is opgedeeld in vijf kleinere bijeenkomsten met een maximum bezoekersaantal van 50 personen, op deze manier kunnen de evenementen bijna altijd doorgang vinden, waarbij de op dat moment geldende regelgeving gerespecteerd wordt.

Tijdens de editie van 2022 zijn er veschillende locaties bezocht. Zo werd er afgetrapt met de eerste editie in het Bouwhuis in Zoetermeer en was het thema “Waar staat gelijkspanning in de energietransitie?”. De tweede editie was bij het ROVC in Ede en had als thema “Gelijkspanning vaardigheden en vakmanschap”. De derde editie was op The Green Village en had als thema “Infrastructuur, Kabels en Openbare Verlichting”.

Na de zomer werd de vierde editie gehouden bij de Hogeschool Rotterdam op de RDM campus en had als thema “Uitdagingen met vermogenselektronica”. De vijfde en laatste editie van 2022 is gehouden bij Hanzestrohm in Zwolle, daar waren we te gast bij hun dochteronderneming en start-up Fortona. Het onderwerp van de laatste editie was “DC microgrids in de praktijk”.