Evenementen

Internationaal DC congres

Inleiding:

In 2018 en in 2019 heeft de Stichting Gelijkspanning Nederland een internationaal DC congres georganiseerd. In 2018 in de Woonindustrie te Nieuwegein en in 2019 in het Evoluon te Eindhoven. Vol goede moed was het de bedoeling dit een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden.

Het loopt een beetje anders…

Webinars

Mis je het elkaar ontmoeten en netwerken ook zo? Wij van de Stichting Gelijkspanning Nederland wel. Het zal vast weer komen. Voor nu moeten we het hebben van wat wel kan. Zo organiseren we, sinds het uitbreken van de corona crisis, elke maand een webinar over een DC thema. Deze zijn ook terug te kijken. Zie hier de lijst met webinars.

2018:

Het DC congres “GrootGelijk” in 2018 had als keynote sprekers Prof. Dr. Ir Rik de Doncker die inging op vermogenselectronica in het distributienet. Ed Buddenbaum van EZ heeft het gehad over DC in de gebouwde omgeving en het congres werd geopend door Doekle Terpstra van toen nog Uneto VNI (nu techniek Nederland) die zijn visie op de arbeidsmarkt en het gebrek aan personeel toelichtte. Daarna waren er 17 verschillende deelsessies. Alle informatie hierover is hier terug te vinden.

2019:

Het European DC congres van 2019 werd ingeleid door voorzitter van Flux50, onze medeorganisator van deze jaargang, Jan Jaake die inging op de DC situatie in Belgie. Dr. Ir Laurens Mackay ging in op hoe zou je een ruraal gebied benaderen vanuit DC en Prof. Dr. Ir. Johan Driesen ging in op DC en de energietransitie. Ook hier waren (12) deelsessies. Informatie hier

Heb jij een DC onderwerp waarvan je vindt dat we daar een webinar over zouden moeten organiseren? Neem contact met ons op.