FAQ

AC  

Wisselstroom, in het Engels: Alternating Current 

DC 

Gelijkstroom, in het Engels: Direct Current 

Inverter 

Een spanning en/of frequentieomvormer van gelijkstroom naar wisselstroom 

Converter 

Een elektronisch apparaat dat de invoerspanning van een bepaalde spanning naar een andere spanning kan omvormen. 

Passief à hernoemen naar Passieve gelijkspanning 

Installatie waar bronnen en gebruikers niet programmatisch reageren op veranderingen in systeemvariabelen (spanning, vermogen) 

Actief à hernoemen naar Actieve gelijkspanning 

Installatie waar actieve bronnen en gebruikers het gedrag van de installatie bepalen. 

Vermogenselektronica 

Elektronica voor het schakelen van grote elektrische vermogens.  

Selectiviteit 

Met selectiviteit wordt bedoeld dat beveiligingscomponenten in een elektrische installatie zodanig worden gekozen dat alleen een beveiligingscomponent dat zich direct achter de plek – of upstream – van een eventuele fout bevindt, verantwoordelijk is. Een voorbeeld: het beveiligingscomponent van je hele woning is altijd groter dan die van je inductiekookplaat. Als er dan in je keuken een fout op treed zit je niet zonder stroom in de woning. 

Gelijktijdigheidsfactor 

Niet iedereen gebruikt al z’n apparaten tegelijk. Om grondstoffen te besparen en te voorkomen dat er te dikke kabels de grond of gebouw in gaan rekenen we daarom installaties door met een gelijktijdigheidsfactor. Deze factor is aan verandering onderhevig, aangezien we steeds meer elektrische energie gaan gebruiken met steeds grotere vermogens. 

Aardlekschakelaar 

Een aardlekschakelaar (afgekort ALS), ook wel verliesstroomschakelaar, differentieelschakelaar of aardwachter genoemd, is een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt zodra een lekstroom vanaf een bepaalde grootte optreedt. 

Elektronische beveiliging 

Het is niet mogelijk om gelijkstroomapparatuur die vermogens vragen of leveren veilig mechanisch te scheiden. Om deze reden dien je in een actief gelijkspanningsnet ook te beveiligen met elektronische beveiligingen. 

Energie 

Energie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. De eenheid hiervan is Joule. In de energietransitie discussie worden eenheden als kW, kWh, m³ en kg (waterstof bijvoorbeeld) door elkaar heen gebruikt. Om deze getallen goed met elkaar te vergelijken is het nuttig om ze bijvoorbeeld om te rekenen op https://www.gasunieenergyconverter.nl/ 

Watt, kilowatt (kW) of kilowattuur (kWh) 

Watt is de eenheid van vermogen, een kilowatt is 1000 watt. Zie het als het straaltje water wat je badkuip vult. Een kilowattuur (1000 wattuur) is de eenheid van energie of arbeid, zie dit als de inhoud van je badkuip. Het leveren van 1 kilowatt gedurende 5 uur levert een hoeveelheid energie van 5 kilowattuur. 

Vlamboog 

Een vlamboog wordt ook wel elektrische boog of lichtboog genoemd. Het is het verschijnsel dat ontstaat als tussen twee elektroden een elektrische lading wordt geleid. Doordat bij gelijkspanning de 0-doorgang ontbreekt ontstaat er bij het schakelen terwijl er nog stroom loopt een vlamboog. Zie ook elektronische beveiliging. 

Nuldoorgang 

De nuldoorgang is het moment waarop de elektrische wisselspanning of -stroom nul is. 

Nuldoorgang

Power Quality 

Power Quality, ook wel spanningskwaliteit heeft betrekking op het geleverde voltage, frequentie en sinusgolf van een elektrisch netwerk.
Meer info zie: https://www.netbeheernederland.nl/spanningskwaliteit/verdieping