Terugblik DC on Tour

9 december, 2022

In 2022 heeft Stichting Gelijkspanning Nederland een nieuwe vorm van congres houden gelanceerd; DC on Tour.

Er is gekozen voor DC on Tour met de perikelen van Covid-19 in het achterhoofd. We wilden een mogelijkheid om bij elkaar te komen faciliteren welke bij een nieuwe Covid-19 uitbraak toch doorgang kon vinden, daarom is ingezet op meerdere evenementen met maximaal 50 bezoekers en het aanbieden van online content rondom deze fysieke evenementen. Deze online content bevat zowel opnames van de evenementen zelf als ook verdiepende webinars van sprekers

DC on Tour I  – Bouwhuis Zoetermeer

Tijdens de eerste DC on Tour waren we te gast bij het Bouwhuis van de FEDET, het onderwerp van de eerste editie was: Waar staat Gelijkspanning in de energietransitie?

Tijdens deze editie zijn er diverse presentaties gegeven. Nicole Kerkhof van RVO opende met een bijdrage over de Roadmap Gelijkspanning en de recente Whitepapers met updates voor 5 marktsegmenten. Ruut Schalij van e-Risk group ging in op systeemkeuzes en capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet, waarna Henry Lootens van Stichting Gelijkspanning in ging op de oplossingen die gelijkspanning kan bieden. Alexander Spaans namens ATAG en Vincent Ruiter namens iWell gingen in op de betere en efficientere apparatuur (ATAG) en de rol van opslag (iWell). Ook was er een expert-interview met Harry Stokman over de richting waarin gelijkspanning zich in dient te ontwikkelen.

Al deze presentaties zijn hier terug te vinden. De verdiepende webinars met Henry Lootens en Harry Stokman zijn hier terug te vinden.

DC on Tour II – ROVC Ede

De tweede editie van DC on Tour stond in het teken van Gelijkspanningsvaardigheden en -vakmanschap hierbij waren we te gast bij het ROVC in Ede.

Hier werden we welkom geheten door Nico van Leeuwen van het ROVC. Zeb Bergsma van ‘Mensen maken de Transitie’ trapte af met enkele voorbeelden van waar huidige kennis en ervaring niet toereikend zijn,      Parsa Tashacori van Hanzestrohm  / Fortona, Laurens Mackay van DC Opportunities en Henry Lootens van Stichting Gelijkspanning Nederland bespraken aan de hand van drie stellingen aan welke kennis en vaardigheden op gebied van gelijkspanning behoefte is in de praktijk. Alfred Schut van ROVC en Redouane Eddeane van AVANS Hogeschool vertelde op welke manieren zij op MBO en HBO niveau omgaan met het opnemen van nieuwe onderwerpen in lesprogramma’s. Hierna werden er  3 Initiatieven die aandacht verdienen gepresenteerd; Diego Zuidervliet van De Haagse Hogeschool vertelde over de DC labs aanpak op HBO-niveau, Arjan de Jager van BTO vertelde over hun bedrijfsMBO initiatief in Barneveld, Ballard Asare Bediako van Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Henry Lootens vertelden over Associate Degree programma’s bij de HAN en MIT in Zwolle.

Al deze presentaties zijn hier terug te vinden. Het verdiepende webinar met Laurens Mackay is hier terug te vinden.

DC on Tour III – The Green Village Delft

DC on Tour: Infrastructuur, Kabels en Openbare Verlichting is gehouden bij The Green Village in Delft. Een zeer interessante locatie waarbij er een rondleiding is gegeven door Lidewij van Trigt. Laurens Mackay heeft ons zijn testopstelling laten zien op The Green Village, ook gaf Laurens Mackay van DC Opportunities R&D een bijdrage naar aanleiding van het onderzoek dat zij voor gemeente Zoetermeer hebben gedaan.

Wilfred Akerboom gaf namens CityTec een presentatie over hoe CityTec diverse technische obstakels heeft overwonnen in het DC-OVL-XXL project. Daarin heeft CityTec in de gemeente Alphen aan den Rijn een bestaande AC-installatie voor openbare verlichting omgebouwd naar gelijkspanning, met veel bijkomende complexiteit.

Er is afgesloten met een panelgesprek met diverse fabrikanten van kabels en leidingen en van behuizingen waarin ze met elkaar bespraken welke impact de resultaten uit de benoemde projecten kunnen hebben op levensduur, werking en beveiliging van bestaande en nieuwe infrastructuur.

Al deze presentaties zijn hier terug te vinden. De verdiepende webinars met Laurens Mackay en Wilfred Akerboom zijn hier terug te vinden.

DC on Tour IV – RDM Campus Rotterdam

Op 20 oktober was op de RDM-campus in Rotterdam de DC on Tour editie over de uitdagingen van werken met vermogenselektronica. Hier hebben Sven De Breucker van Dynniq Energy en Giel van den Broeck van Direct Energy Partners een bijdrage gegeven over Electro-Magnetische Interferentie (EMI) en Elektro-Magnetische Compatibiliteit EMC). Zij vertelden waarom EMI schadelijk kan zijn en welke rol filters kunnen hebben om nadelen te helpen beperken of voorkomen en compatibiliteit (EMC) te verbeteren.

Vanuit het Nederlands Meetinstituut (NMi) gaf Bjorn Smit krijgen een bijdrage over kWh metingen in gelijkspanningssystemen aan de hand van ontwikkelingen in elektromobiliteit. Harry Stokman van DC Systems gaf uitleg over corrosieproblematiek die het gevolg is van schakelende voedingen in elektrische installaties. Hoe dit opgespoord moet worden en wat er tegen gedaan kan worden. Rob Schaacke (Hogeschool van Amsterdam) gaf een afsluitende bijdrage vanuit de subcommissie DC van de NEN (formeel de NEC-64-DC) over ontwikkelingen op gebied van standaardisatie rondom gelijkspanning.

Al deze presentaties zijn hier terug te vinden. De verdiepende webinars met Harry Stokman, Sven De Breucker en Giel van den Broek zijn hier terug te vinden.

DC on Tour V – Hanzestrohm / Fortona Zwolle

Op 1 december is de laatste editie van DC on Tour 2022 gehouden bij Hanzestrohm in Zwolle.

Henry Lootens opende met een terugblik op de oplossingen die gelijkspanning kan bieden voor toekomstige elektriciteitsystemen en -netten. Maarten de Vries, programmamanager Smart Grids van TKI Urban Energy, gaf een bijdrage over de huidige capaciteits- en congestieproblemen in ons huidige net en wat (gelijkspannings)microgrids daarin kunnen betekenen.

Ron Bakker van HTM, gaf uitleg over de noodzaak tot verduurzaming binnen HTM, de aanpak die zij kiezen en inzet van zogenaamde ‘gesloten distributiesystemen’ (GDS) die zij overwegen.

Pepijn van Willigenburg vertelde over een alternatieve noodzaak om te elektrificeren met gelijkspanning, vanuit een casus voor het elektrificeren van zogenaamde informal settlements en ook voor townships in Zuid-Afrika. Er is afgesloten met vier concrete DC Microgridvoorbeelden uit de praktijk. Waarbij ook bijzondere insteken die horen bij het specifieke voorbeeld aan de orde. Onder andere de N470 (Sven De BreuckerDynniqEnergy), Nieuw-Reijerwaard (Wilfred Akerboom) CityTec komen aan bod, als ook een voorbeeld van een laadplein.

Al deze presentaties zijn hier terug te vinden. De verdiepende webinars met Pepijn van Willigenburg, Maarten de Vries en Sven De Breucker zijn hier terug te vinden.

DC-on-Tour 2022 en 2023

Stichting Gelijkspanning Nederland kijkt terug op een succesvolle lancering van het concept DC on Tour, waarbij er veel is geleerd over gelijkspanning, maar ook over het organiseren van kleinere, kortere bijeenkomsten. Er is in de loop van het jaar een duidelijke ontwikkeling geweest in het aantal bezoekers, maar ook in de kwaliteit van onszelf, op het gebied van organisatie en techniek. Waar er bij de eerste edities soms nog tegen een technisch probleem werd aangekeken, zijn deze bij latere edities helemaal opgelost. We kijken aan tegen leuk nieuw concept welke we in 2023 graag voort zetten op diverse interessante nieuwe locaties, met nieuwe relevante onderwerpen.

Wij willen onze sponsoren en gastlocaties van harte bedanken voor de samenwerking en kijken uit naar een weerzien op onze nieuwjaarsbijeenkomst in 2023.