DC OVL XXL

Intro

In het project DC OVL XXL wordt op diverse plekken onderzoek gedaan naar het toepassen van gelijkspanning in openbare verlichting en worden verschillende oplossingsrichtingen gedemonstreerd. In het projectdeel voor de gemeente Zoetermeer wordt geconstateerd dat het daar aanwezige net voor openbare verlichting nog jaren mee kan én dat gelijkspanning kansen biedt om dit net beter te benutten.

Aanleiding

In 2018 start het project ‘DC OVL XXL’: Openbare verlichting (OVL) en aanvullende services op grote schaal realiseren met gelijkspanningstechnologie (DC). Stichting Gelijkspanning Nederland is de penvoerder van dit project, waarin intensief wordt samenwerkt met CityTEC en de gemeenten Heerhugowaard, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. Als onderdeel van dit project wordt door Stichting Gelijkspanning Nederland en DC Opportunities R&D b.v. een onderzoek gedaan naar het huidige net voor openbare verlichting in de gemeente Zoetermeer.

Einde levensduur & opkomst LED

Dit net is oorspronkelijk ontworpen voor lichtbronnen die veel meer vermogen nodig hebben dan de huidige LED-technologie. Nu, met de opkomst van LED en tegen het einde van de beoogde levensduur staat de gemeente voor de keuze afscheid te nemen van deze investering of de levensduur te verlengen. Zoetermeer wilde weten of dit net 1) een tweede leven kon krijgen en 2) welke extra mogelijkheden het toepassen van gelijkspanning zou kunnen bieden.

Oplegnotitie met toegankelijke toelichting op het uitgevoerde technisch onderzoek

Naar aanleiding van het uitgevoerde technische onderzoek (door DC Opportunities, in samenwerking met CityTEC en Stedin) heeft Stichting Gelijkspanning Nederland een oplegnotitie gemaakt. In deze oplegnotitie, gericht aan de gemeente Zoetermeer, wordt uitgelegd welke extra capaciteit in dit net beschikbaar te maken is en op welke strategische manieren deze extra capaciteit in de toekomst benut zou kunnen worden. Deze oplegnotitie mogen wij nu, met toestemming van de gemeente Zoetermeer, delen.

Oplegnotitie onderzoek OVL infrastructuur Zoetermeer lezen
Oplegnotitie onderzoek OVL infrastructuur Zoetermeer downloaden als PDF