Terugblik Smart Energy Solutions Events – 11 oktober 2022 – ochtendprogramma Elektrisch laden

21 oktober, 2022

Voorafgaand aan het middagprogramma van het Smart Energy Solutions Event (11 oktober – IPKW te Arnhem) organiseerden TKI, RVO en Stichting Gelijkspanning Nederland elk een ochtendprogramma.

Stichting Gelijkspanning Nederland organiseerden een programma rondom de toekomst voor elektrisch laden en de rol die gelijkspanning daar in moet gaan spelen.

Henri Overbeek, gastheer van Connectr en dagvoorzitter Ronald Fransen van Stichting Gelijkspanning Nederland heetten alle deelnemers welkom op de locatie. Drie sprekers uit het bedrijfsleven werden ingeleid door Pepijn van Willigenburg van Stichting Gelijkspanning Nederland.

Hij betoogde dat de huidige aanpak, simpelweg meer laadpalen plaatsen, niet houdbaar is. Onder meer de beperkte netcapaciteit, toenemende congestieproblemen, Vehicle-to-Grid technologie en het aantal palen dat per dag geïnstalleerd moet gaan worden, zorgen er samen voor dat de nu ingeslagen weg niet het juiste pad is.

Daarna leggen Parsa Tashacori (Hanzestrohm/Fortona), Laurens Mackay (DC Opportunities R&D) en Henri Overbeek (Connectr) uit dat laadsystemen met gelijkspanning (DC) de toekomst hebben. Op huishouden niveau, op wijkniveau en op bedrijventerreinen bieden DC-systemen mogelijkheden om duurzame opwekking en laadpalen of laadpleinen te integreren. 

Parsa en Laurens gaan in op zowel de soorten toepassingen als de technische onderbouwing van welke additionele mogelijkheden gelijkspanning kan bieden. Henri eindigt met diverse praktijkvoorbeelden, met daarbij de uitleg van de gerealiseerde voordelen. Deelnemers zagen zowel voordelen als toch ook een aantal mogelijke belemmeringen, zoals de huidige wet- en regelgeving.

Bekijk hier de volledige presentatie van Smart Energie Solutions

Bekijk hier het gehele ochtendprogramma terug