Terugblik: DC on Tour IV

21 oktober, 2022

Op 20 oktober 2022 vond op het RDM Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam de vierde editie van DC-on-Tour 2022 plaats. Deze maritieme locatie met veel geschiedenis sloot heel goed aan bij één van de onderwerpen van de middag. Corrosie en zogenaamde kathodische bescherming zijn niet alleen essentieel om stalen constructies die in aanraking komen met zeewater te beschermen. Ook wapening (gewapend beton) kan lokaal mogelijk heel sterk aan getast worden door DC lek- en zwerfstromen. Schakelende voedingen, zoals in laadpalen, PV-omvormers etc., veroorzaken deze stromen, die zowel in AC als in DC elektrische installaties voorkomen. Omdat er steeds meer schakelende voedingen (vermogenselektronica) komen, neemt de kans op schade ook steeds meer toe. Harry Stokman, oprichter DC Systems, werd over dit onderwerp geïnterviewd. Een verdiepend webinar met Harry over dit onderwerp volgt.

Anders sprekers stonden stil bij specifieke uitdagingen die engineering en implementatie met DC en vermogenselektronica met zich mee brengt. Zo sprak Bjorn Smit van NMi over internationale ontwikkelingen op DC kWh-meters te certificeren. Deze ontwikkeling wordt vooral gedreven door de groeiende vraag naar DC-laadpalen en -pleinen. Dit omdat deze meer regelbaarheid en flexibiliteit kunnen bieden. Autofabrikanten overwegen de on-board charger (een AC-DC omvormer) uit de auto te halen, dan blijft alleen DC laden over. De laadpaal heeft dan een AC /DC omvormer. Het meten van DC-energie, in combinatie met financiële transacties, zoals bij een laadpaal, is sinds kort vervat in (Duitse) wet- en regelgeving, die volgens NMi ook in Nederland toegepast mag worden. Dat is goed nieuws

Giel van den Broeck (DCInergy) en Sven De Breucker (Dynniq Energy) spraken over oorzaken van EMI en mogelijke oplossingsrichtingen om EMI te verlagen of deels te voorkomen. EMI staat voor Elektromagnetische Interferentie, de gewenste harmonisatie moet resulteren in betere Elektromagnetische Compatibiliteit ofwel EMC. Te veel EMI, zoals uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden, kan resulteren in niet (goed) werkende of falende elektrische installaties. Ook hier zijn schakelende voedingen één van de veroorzakers, waarvoor zowel in ontwikkelfase als in de ontwerp- en  implementatiefase wel maatregelen zijn die problemen kunnen beperken. Ook hiervan komt een verdiepend met Giel en Sven webinar beschikbaar.

In de bijdrage van Rob Schaacke (Hogeschool van Amsterdam) werd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit toegepast onderzoek gesproken over nieuwe aardingsstelsels en andere wijzen van beveiliging. Dit om toekomstige problemen bijvoorbeeld met corrosie en EMI te voorkomen.

De aanwezigen hebben deze bijdragen zeer gewaardeerd. Er werd op de borrel en tijdens het eten nog druk nagepraat en werden ook weer nieuwe relaties gelegd. We kijken uit naar een volgende succesvolle bijeenkomst, op 1 december 2022, bij Hanzestrohm in Zwolle, als afsluiter van DC-on-Tour 2022. Voor het programma en aanmelding: zie www.gelijkspanning.org