Terugblik DC on Tour III

30 september, 2022

Op 22 september werden alle deelnemers ontvangen op The Green Village in Delft, waar technologische ontwikkelingen en innovaties worden ondersteund om de stap van concept naar product te maken, in een regelluwe omgeving. Deze plek is daarom ook bij uitstek geschikt om gelijkspanningstechnologie in ontwikkeling te onderzoeken en testen.

Laurens Mackay van DC Opportunities R&D vertelde over de technologie die zij ontwikkelen, om bestaande infrastructuur en kabels beter te benutten en stromen echt te sturen. Dit werd vervolgens ook gedemonstreerd tijdens de rondleiding, waarin Laurens en zijn team verschillende experimenten deden om de werking te laten zien. Meer onderzoek, ook voor de gevolgen voor de ondergrond, is wenselijk om de theoretisch haalbare capaciteit ook in de praktijk te kunnen brengen. Kabelfabrikanten Nexans, TKF en Drake vertelden hierover tijdens hun panelgesprek aan het einde, waarin ze ook ingingen op circulaire en veiligheidsaspecten van het hergebruiken van al aangelegde kabels.

Na de pauze vertelde Wilfred Akerboom, met CityTec ook actief The Green Village, over projecten waarin bestaande infrastructuur is omgebouwd om op gelijkspanning te werken. Dit blijkt, zelfs met uitgebreide onderzoeken en reparaties van kabelmoffen, toch erg complex. Aardlekbeveiliging, die vaak in AC-installaties niet mogelijk is, biedt in gelijkspanning additionele beveiliging, maar is vaak te gevoelig om om te kunnen gaan met wisselende omstandigheden. Vooral de vochtigheidsgraad van de ondergrond is bepalend. Vanuit normalisatie is nog geen antwoord hoe dit technisch gezien ingericht moet worden. Met het oog op het breder inzetten van OVL-infrastructuur is dit van belang, voor veiligheid en efficiency.

Bezoekers en organisatie kijken terug op een heel geslaagde uitvoering, we kijken uit naar de volgende editie op 20 oktober aanstaande.