Stichting Gelijkspanning Nederland

Elektrificatie is een van de belangrijkste uitdagingen waar de maatschappij vandaag voor staat. Onze moderne wereld vraagt steeds meer van de traditionele elektriciteitsnetwerken en -infrastructuur. Er is een energietransitie nodig. En gelijkstroom (DC) is een essentieel onderdeel van deze transitie. Van de bescheiden USB-C-connector tot de groene energieproductie op nationale schaal, DC biedt hulp voor moderne energie-uitdagingen.

Stichting Gelijkspanning Nederland streeft naar DC als een integrale component van een nieuwe, duurzame wereld: het bieden van een beter energiebeheer, een schone productie en een slimmer verbruik. Dit alles is mogelijk met het gebruik van DC-technologieën. Stichting Gelijkspanning Nederland heeft drie hoofddoelen:

Onderwijs: het verstrekken van DC-gerelateerde informatie aan beleidsmakers, energieproducenten, fabrikanten van elektrische goederen en beroepsopleidingen en hogescholen. Stichting Gelijkspanning Nederland werkt aan het verspreiden van belangrijke bevindingen in de wereld van DC. Van innovatie tot ‘lessons learned’, Stichting Gelijkspanning Nederland is de spil in het verzamelen en delen van kennis.

Facilitering: het verbinden van de kennis van DC-technische experts met bedrijven en industrieën die graag DC-kracht introduceren in nieuwe installaties en bouwprojecten. Stichting Gelijkspanning Nederland brengt getalenteerde mensen samen.

Promotie: het uitdragen van de voordelen van DC. Van energie-efficiëntie, minder grondstoffenverbruik tot het aanbieden van slimmere oplossingen voor een reeks bestaande problemen, Stichting Gelijkspanning Nederland is een pleitbezorger voor de ontwikkeling en implementatie van DC-technologieën in onze moderne wereld.

Zet in op de invoering variabel capaciteitstarief om de energietransitie te versnellen

17 januari, 2022

De enorme groei van zonne-energiesystemen die de salderingsregeling bij kleinverbruikers mede veroorzaakte, vormt nu een gevaar voor de leveringszekerheid op het laagspanningsnet. Er zijn oplossingen voor de knelpunten op het…Read more

Webinar Elektrische energieopslag

17 januari, 2022

Op vrijdag 28 januari om 15:00 uur organiseert Stichting Gelijkspanning Nederland de webinar over Elektrische energieopslag. Opwek en gebruik van elektriciteit lopen niet synchroon, daarom is opslag noodzakelijk. Daar gebruiken…Read more

Aankondiging evenementenserie “DC-on-Tour 2022”

17 januari, 2022

De afgelopen twee jaar zijn voor ons vreemd geweest; onze vaste momenten om elkaar te ontmoeten, op seminars, congressen of gewoon een nieuwjaarsbijeenkomst zijn allemaal niet door gegaan. Natuurlijk hebben…Read more

Oplossingen tekort aansluitcapaciteit

6 december, 2021

Energietransitie op gemeentelijk niveau is een behoorlijke complexe activiteit. Burgers met behoeften en verwachtingen, ondernemers en bedrijventerreinen met verwachtingen en behoeften en een netbeheerder die ongeacht de behoeftes en verwachtingen…Read more

Fedettalks

6 december, 2021

Op woensdag 15 december om 12 uuur (tot 13 uur) verzorgen wij voor de FEDET een online bijeenkomst over gelijkspanning. De Fedet heeft dit als volgt aan haar leden gecommuniceerd:…Read more

Grote stap voorwaarts Gelijkspanning binnen normalisatie

6 december, 2021

Stichting Gelijkspanning Nederland neemt deel aan een van de normalisatiegroepen binnen de NEC 64. Binnen deze groep komt o.a. de NEN1010 tot stand. Tot voor kort was de groep die…Read more

Webinar December

6 december, 2021

Webinar DC lab Vrijdag 17 december om 15 uur vindt ons volgende webinar plaats. Onderwerp is dit keer het DC lab van de Haagse Hogeschool (HHS) in Delft. We gaan…Read more

Samenwerking Fedet en Stichting Gelijkspanning Nederland

22 oktober, 2021

Tijdens de ledenvergadering van de Fedet op 12 oktober op het circuit van Zandvoort is de samenwerking tussen de Federatie Elektrotechniek (Fedet) en Stichting Gelijkspanning Nederland verkent. De voorzitter van…Read more

Van de voorzitter: Jeweetwel & 2022

20 september, 2021

Vakantie voorbij, alweer enkele weken aan het werk. In mijn geval een heel fijne zomervakantie zelfs. Wel ben ik alweer drie deadlines verder. Toe aan een nieuwe vakantie? Dat niet,…Read more

Visie en oproep Onderwijs en energietransitie.

10 september, 2021

Een leven lang leren in de elektrotechniek Inleiding: De energietransitie komt op gang. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden, voor installateurs, toeleveranciers, engineers, adviseurs en opdrachtgevers. Waar vroeger in…Read more

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief!