DCDA openbaar eindverslag

19 mei, 2021

Normaal gesproken wordt er een schriftelijk openbaar eindverslag van een dergelijk subsidieproject gemaakt. Wij hebben er als Stichting Gelijkspanning Nederland voor gekozen om dit in interview vorm te doen.. Read more

De N470 als trendsetter voor zelfregulerende gelijkspanningsnetten

17 mei, 2021

In dit artikel trachten we uit te leggen waarom zelfregulerende netten op gelijkspanning een belangrijke rol zullen spelen in de energietransitie… Read More

Webinar 23 April 2021

14 april, 2021

“ik ben bezig met een nieuwbouwproject en zie potentie in gebruik van DC – tips voor contacten?” Zo start het artikel van Pepijn van Willigenburg, uw DC microgrid op bestelling….Read more

Update normalisatie

11 maart, 2021

De Stichting Gelijkspanning Nederland (SGSN) is lid van de werkgroep DCDe SGSN vertegenwoordigd in deze groep de markt, de installateurs en de gebruikers van DC installaties die natuurlijk gebaad zijn…Read more

Hoe houdt Nederland de elektriciteitsvoorziening op het laagspanningsnet veilig bij grootschalige toepassing van PV-systemen?

11 maart, 2021

Door: Maarten van der Kloot Meijburg, Ruut Schalij en Henry Lootens Zonder beleidsaanpassingen zal, door het grootschalig terug leveren van lokaal door PV-panelen geproduceerde elektriciteit, de betrouwbaarheid van het laagspanningsnet…Read more

DC Projecten overzicht

10 maart, 2021

Als onderdeel van de eerder genoemde whitepapers heeft Stichting Gelijkspanning Nederland een projecten database gemaakt. Doel van deze database is om een overzicht te bieden van alle DC projecten die…Read more

Webinar DC kWh meter

10 maart, 2021

Een van de hete hangijzers in de gelijkspanningswereld is de DC kWh meter. Het economisch afrekenen van energie kan alleen maar via comptabele metingen die in de meetcode elektriciteit beschreven…Read more

Kansen voor gelijkspanning

10 maart, 2021

In 2018 heeft Berenschot de roadmap gelijkspanning geschreven. De Stichting Gelijkspanning Nederland (SGSN) vond in 2020 dat deze roadmap hier en daar wat achter liep. Daarom heeft de Rijksdienst voor…Read more

Webinar 1

29 januari, 2021

Introductie over de geschiedenis van gelijkspanning ten opzichte van wisselspanning.

Uw DC Microgrid op bestelling

18 januari, 2021

“ik ben bezig met een nieuwbouwproject en zie potentie in gebruik van DC – tips voor contacten?” Zomaar een voorbeeld uit een van de vele vragen die wij als Stichting…Read more