Update normalisatie

11 maart, 2021

De Stichting Gelijkspanning Nederland (SGSN) is lid van de werkgroep DCDe SGSN vertegenwoordigd in deze groep de markt, de installateurs en de gebruikers van DC installaties die natuurlijk gebaad zijn bij een goed werkend gelijkspanninsgsysteem. Henry Lootens vertegenwoordigd de SGSN in deze werkgroep. Na de vorige update is er een hoop gebeurd. Daarover gaat deze update.

Wat doet de werkgroep DC?

De werkgroep DC levert input aan de TC64, de Nederlandse commissie waar de NEN1010 tot stand komt. Ook wordt er momenteel hard gewerkt aan het volledig herzien van de NPR9090.

Wat is het belang van de NEN1010?

De norm voor laagspanningsinstallaties  die beschrijft hoe elektrotechnische installaties veilig ingericht moeten worden.

Wat is het belang van de NPR9090?

De NPR9090 is een praktijkrichtlijn die van toepassing is voor het ontwerp en de installatie van DC installaties. Op dit moment wordt de NPR9090 volledig herzien. Deze is opgesteld in 2018 en wordt in principe elke 5 jaar vernieuwd. Aangezien we nu een goede 2 jaar onderweg zijn met zowel concrete DC projecten als de training  over DC installaties is de werkgroep begonnen met het updaten van de NPR conform de laatste stand van zaken. Ook wordt hierin de feedback verwerkt die vanuit de markt is ontvangen op de norm.

Op dit moment zijn er twee hete hangijzers die besproken worden in de werkgroep DC.

  1. Galvanische scheiding

Binnen de huidige NPR worden alle DC installaties zonder galvanische scheiding uitgesloten. Dat levert veel discussies op omdat er juist zoveel toepassingen in installaties komen die geen galvanische scheiding hebben. Officieel noem je systemen zonder galvanische scheiding geen installatie maar een applicatie. Het gevolg daarvan is dat je je dan niet aan de norm hoeft te houden. Dit zorgt voor onveilige situaties.  De meeste zonnepanelen omvormers en ander AC/DC systemen die op de markt zijn, hebben niet zo’n galvanische scheiding.

Het voordeel van het ontbreken van de galvanische scheiding is minder gewicht en een lagere prijs. Echter heeft het dit zo zijn keerzijden. Als er in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden is met het voorkomen van zwerfstromen kan dit verregaande gevolgen hebben. Het toepassen van een galvanische scheiding voorkomt problemen zoals lekstromen die op hun beurt weer voor corrosie van bijvoorbeeld bewapening van beton kunnen zorgen. Deze toepassing maakt een omvormer (zowel AC/DC als DC/DC) wel duurder, groter en zwaarder. Deze oplossing bespaart overduidelijk wel kosten op de lange termijn. Kosten die we nu nog niet goed kunnen overzien.

  • DC kWh meter:

Een ander topic is het ontbreken van een MID (MID staat voor Measurement Instrument Directive, in Nederland ook wel bekend onder de naam “Meetinstrumentenrichtlijn.”) of de gecertificeerde DC kWh meter. Hier schreven de SGSN al eerder over. De Stichting Gelijkspanning heeft in de consultatieronde van de nieuwe energiewet dit punt ingebracht. Ook organiseert de SGSN hier op 26 maart een webinar over.

Iets in te brengen in de werkgroep DC

Omdat de SGSN in de normalisatie de markt vertegenwoordigt, is de SGSN altijd op zoek naar issues.  

Zijn er dingen in jouw dagelijkse praktijk die je mist in de normen of wil je gewoon eens van gedachten wisselen over dit thema, neem contact met de SGSN op.

Voor de SGSN is het daarbij erg belangrijk de achterban, de markt, te vertegenwoordigen. Dit is ook de reden dat graag het gesprek wordt aangegaan rondom de NPR en normalisatie van gelijkspanning in het algemeen. De SGSN is bijvoorbeeld de linking-pin tussen het platform gelijkstroom van de NEN en de werkgroep DC. Ook worden door de SGSN regelmatig evenementen zoals webinars georganiseerd en worden nieuwsartikelen rondom het thema gelijkspanning gepubliceerd

De SGSN is altijd op zoek naar vragen uit de markt rondom het onderwerp gelijkspanning.