Aanvraag Mooi-regeling

12 juni, 2020

Op 18 mei ’20 heeft Stichting Gelijkspanning Nederland, samen met diverse partners, twee vooraanmeldingen ingediend in het kader van de MOOI-regeling van het Ministerie van EZK, uitgevoerd door RVO. Deze regeling vraagt om integrale oplossingen voor energietransitie-vraagstukken. Wij denken dat gelijkspanningstechnologie deze oplossingen kan bieden. Het ene voorstel richt zich op het domein van de netbeheerder, het andere richt zich op het domein van de huiseigenaar (en/of verenigingen van eigenaren).

Voor netbeheerders, gemeenten en provincies werken partners aan het opwaarderen van de netcapaciteit van 1 kW tot 1,5 kW gelijktijdigheid naar minstens 3,5 kW aan gelijktijdigheid, door laagspannings-gelijkspanningstechnologie toe te passen. Deze opwaardering kan plaatsvinden met bestaande infrastructuur in de grond, zonder meer koper en/of aluminium aan te leggen. Deze vorm van netverzwaring zal aanzienlijk minder kostbaar zijn, omdat bij reguliere netverzwaring 60% tot 80% van de kosten van netverzwaring gekoppeld zijn aan graafwerkzaamheden, dus arbeid en materieel en het materiaal van de kabels. Deze kosten vallen weg als de straat niet open hoeft en alleen bovengronds aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

Voor huiseigenaren wordt gewerkt aan het reguleren van de gelijktijdige opname van elektriciteit uit het net, van maximaal 3 kW per woning. Deze regulering kan worden bereikt, door de verschillende belastingen (zoals warmtepompen, ovens, inductiekookplaten) samen te laten werken met opwek (PV), opslag (EV, thuis- of buurtbatterij) en de beschikbare netaansluiting. Kern is de regeling van alle apparatuur zodanig aan te passen, dat energie beter gebruikt wordt als deze beschikbaar is en dat bronnen en opslag gebruikt worden om vraag- én aanbodpieken te dempen.

Elk voorstel heeft zijn eigen merite: Het ene voorstel, gericht op huiseigenaren, zorgt voor een vaste bandbreedte van afname per huis en daardoor een veel voorspelbaardere capaciteits- en energievraag, los van wat er in het domein van de netbeheerder gebeurt. Het andere voorstel zorgt voor een reductie van de kosten van netverzwaring, zonder dat de huizen zelf aangepast gaan worden. Samen zorgen deze voorstellen echter voor een nieuwe merite: er ontstaat een Microgrid, met gelijkspanning in de huizen én in de straat, waarmee én voorziene PV op daken volledig opgenomen kan worden én elektrische verwarmd kan worden met warmtepompen, met geïntegreerd energiemanagement met veel lagere kosten voor netverzwaring. Ook het laden en ontladen van elektrische auto’s in woonwijken is hierin mogelijk. Dit Microgrid kan grotendeels los van het bestaande elektriciteitsnet werken. Er hoeven alleen tekorten en overschotten gedistribueerd te worden, niet de volledige energiestroom. In noodgevallen kan dit DC Microgrid ook het huidige AC distributienet ondersteunen of juist ontlasten.

RVO en onder meer TKI Urban Energy buigen zich nu over deze eerste-ronde voorstellen. Zij voorzien voorstellen van adviezen, vooral om samenwerking te bewerkstelligen. In oktober 2020 moeten de definitieve voorstellen ingediend worden. Dit geeft alle partners de ruimte om de plannen uit te werken. Denk je nu, na het lezen van dit stuk, dat jouw organisatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan één van beide projecten, of aan beide projecten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Lees meer informatie over Distributie Capaciteit Beter Benutten – Laagspanning-DC Distributienetwerken DCBB-LVDC

Lees meer informatie over Projectinformatie ‘DC All-Electric – Haalbaar en Betaalbaar’.