DC All-Electric – Haalbaar en Betaalbaar

Context:

– Overgang van wisselspanning/AC naar gelijkspanning/DC is een enorme systeemverandering, die door (systeem)innovatie oplossingen zal bieden voor meerdere van de MOOI thema’s. DC kent andere elektrische beveiliging, andere regel- en stuurmogelijkheden, een verbeterde efficiency en meer distributiecapaciteit.

– Dit project richt zich op de aanpak van de energietransitie, gericht op de benodigde infrastructuur in en rondom het huis. Deze elektrische installaties zijn niet ingericht op de verscheidenheid aan energiestromen in en rondom het huis, die op korte termijn gemeengoed zullen zijn: van auto naar het huis, van PV naar batterij of auto, van PV naar apparatuur, van batterij naar net, van net naar apparatuur etc.

– Op dit moment zien partners een soort ‘verzuilde’ aanpak in de energietransitie: ieder (aannemer, W-installateur, E-installateur, PV-installateur, bouwkundige etc) werkt apart, vanuit zijn eigen specialisme. Partners missen juist de integratie en samenhang. Renovatie bestaat wat de partners betreft naast isolatie zeker ook uit de elektrische installatie, verwarming/ventilatie (HVAC), witgoed, energie-opwek, energieopslag, mobiliteit, domotica & energiemanagement en het integreren hiervan.

– Op dit moment wordt van de zelf opgewekte energie 25% tot 30% direct gebruikt. De rest wordt terug geleverd, met alle gevolgen van dien.

– Met 3 kW gelijktijdigheid kan een woning in 24 uur toch beschikken over 72 kWh voor al het elektrisch verbruik. Daarmee kan je 40 kWh verwarmen, 5 kWh warm tapwater en 20 kWh overig elektrisch verbruik (koken, wassen, drogen, TV, etc.). Slim energiemanagement en opslag maken dit samen mogelijk.

Doelstelling project:

Realisatie van Integraal All-electric RENO concept voor 7 miljoen bestaande woningen, waarbij met gelijkspanningstechnologie meer dan 60% van de zelf opgewekte energie ook direct gebruikt wordt en de gelijktijdige opname vanuit distributienetten niet meer bedraagt dan 3 kW.

Beoogde uitkomsten & resultaten:

 1. Samen met al bestaande consortia is/wordt een gedigitaliseerd bouwproces voor renovatie van bestaande woningen ontwikkeld. Hierin worden installaties, leidingwerk en aansluitingen en isolatiematerialen geïntegreerd en gecombineerd
 2. Als aanvulling op DCDA project zijn alle voor comfortabel wonen noodzakelijke apparaten nog niet naar DC omgebouwde apparaten omgebouwd van AC naar DC
 3. Woningen zijn regel technisch zo ingericht(zowel model technisch als fysiek) dat er met zo min mogelijk capaciteit zoveel mogelijk apparaten goed functioneren
 4. Resultaten 1, 2 en 3 worden (samen)werkend gepresenteerd in 1 of meerdere testopstellingen op wijkniveau
 5. Er is een concrete keten brede businesscase waarin zowel impact op de maatschappij (in MKBA termen) als onderbouwing van de maatschappelijke (financiële, sociale, juridische) aspecten verwerkt zijn

Met de uitkomsten van dit project dragen de partners op de langere termijn bij aan het behalen van de energietransitie-doelstellingen vooral aan de betaalbaarheid van de energietransitie.

We zoeken samenwerking met o.a.

 • Woningbouwcorporaties en/of vereniging Eigen Huis
 • Gemeenten / VNG (Zoetermeer, Den Haag, Aalsmeer, Veenendaal)
 • Netbeheerders (Liander, Stedin, Enexis)
 • Balansventilatie / WTW-leverancier(s)

Kaders:

vooraanmelding MOOI

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

 • Te gebruiken voor vooraanmeldingen met indieningsdatum t/m 18 mei 2020 17.00 uur.
 • Dit formulier hoort bij de Subsidieregeling MOOI (Staatscourant 2020, nr 8625).
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/04/Handleiding-MOOI-2020-2-april-2020.pdf