Partner worden DC on Tour

Partner worden, wat houdt dit in?

Partnership Wat krijgt u? Uw investering
Hoofdsponsor ‘HVDC’ – Mede-eigenaar van het congres, invloed op het gehele programma
– 30 kaartjes voor de verschillende dagdelen, bij beschikbaarheid
– Vermelding in alle communicatie, bij elk dagdeel, bij alle webinars
– Logo opgenomen in het verplichte format voor presentaties.
– Prominent logo op de banners op locatie.
– concrete invulling van twee deelsessies op één of twee dagdelen, met twee verdiepende webinars.
€ 10.000,-
Sponsor ‘MVDC’ – 20 kaartjes voor de verschillende dagdelen, bij beschikbaarheid
– Vermelding in alle communicatie, bij elk dagdeel, bij alle webinars.
– Logo zichtbaar op de banners op locatie
– Invloed op het gehele programma, concrete invulling van één deelsessie op één of dagdeel, met éém verdiepend webinar.
€ 5.000,-
Sponsor ‘LVDC’ – 20 kaartjes voor de verschillende dagdelen, bij beschikbaarheid
– Vermelding in alle communicatie, bij elk dagdeel, bij alle webinars.
€ 2.500,-
Locatiepartner – Korting op het sponsortarief – Zorg dragen voor locatie, drinken, parkeren en lichte avondmaaltijd (ten minste soep en broodjes).
– Indien mogelijk dronebeelden van de locatie
-25%