Mooi oplevering

In juni en in augustus hebben we jullie geïnformeerd over de ingediende vooraanmeldingen en het zoeken naar samenwerking in opvolging van het advies van RVO en TKI Urban Energy. Al onze goede voorbereidingen ten spijt, is het eindresultaat toch weer twee weken alles opzij schuiven en alleen maar werken aan de projectvoorstellen.

MOOI voorstel gelijkspanning in distributienetten

Voor dit voorstel hebben we in juli voorgesorteerd op een samenwerking in een consortium met onder meer Netbeheer Nederland. Veel gesprekken na de zomervakantie verder, blijkt dit onderwerp toch lastig verenigbaar met een bredere insteek. Die insteek was/is dat het heel druk wordt in de ondergrond en dat daar samenwerking en veel meer afstemming wenselijk is en dat gerobotiseerd graven echt onderzocht moet worden. Ons voorstel, waarin we veel meer insteken op het onderzoeken van de mogelijkheden om met gelijkspanning meer distributiecapaciteit met de bestaande infrastructuur beschikbaar te maken, had een heel andere insteek. Het proberen te  voorkomen van graafwerk (voor elektrische verzwaring, om geen warmtenetten aan te leggen, misschien ook wel om oude gasnetten op te ruimen), valt op dit moment niet in goede aarde en dat vinden wij eigenlijk onbegrijpelijk gezien de brede maatschappelijke discussie over de kosten van onze Energietransitie.

In gesprekken met RVO en TKI Urban Energy wordt verkend of dit onderzoek, naar het voorkomen van netverzwaring, niet op een andere manier opgestart kan worden, buiten kaders van MOOI.

MOOI voorstel gelijkspanning en een gerobotiseerde fabriek voor renovatieconcepten

Het laten samengaan van twee vooraanmeldingen, één vanuit robotisering en digitalisering van bouwprocessen en het ander vanuit slimme meet- en regeltechniek met gelijkspanning en nieuwe vermogenselektronica, kende ook de nodige uitdagingen. Misschien wel de grootste uitdaging is het begrijpelijk, toegankelijk schrijven over een vakgebied dat niet het jouwe is. Het is ondoenlijk om met 10 of 15 mensen tegelijk aan een dergelijke aanvraag te werken. Het schrijfteam wilde graag toewerken naar een samenhangend voorstel, daarom leek het ons wenselijk om het aantal schrijvers te beperken. Dat heeft uiteindelijk een goed doordacht projectvoorstel opgeleverd, waarin zowel robotisering en digitalisering als vermogenselektronica en gelijkspanning de eigen toegevoegde waarde kunnen ontwikkelen. Deze toegevoerde waarde moet ook bestaan zonder die andere component en bij verregaande integratie verwachten de partners dat aanvullende benefits gaan ontstaan, die de Bouw en de Installatiebranche dichter tot elkaar laden komen.

In januari 2021 hopen we het bericht te krijgen dat we subsidie gaan ontvangen voor het project en dat we kunnen opstarten. Voor de mensen die zeer benieuwd zijn naar inhoudelijke voorstel zelf, bieden we alvast de openbare samenvatting aan, om op hoofdlijnen de plannen te kunnen overzien.

De openbare samenvatting ‘RE-bot meets Power Electronics’ is beschikbaar via website.