Programma DC-on-Tour najaar 2022

24 mei, 2022

Programma 22 september – thema infrastructuur, kabels en openbare verlichting

Vanaf 14.30 worden we ontvangen op The Green Village in Delft, waar we vanaf 15.00 inhoudelijk starten.

 • We beginnen met een bijdrage van Laurens Mackay van DC Opportunities R&D, naar aanleiding van het onderzoek dat zij voor gemeente Zoetermeer hebben gedaan. Daarbij gaat hij ook in op de DC-technologie die zij in het Flexible Meshed DC Grid project hebben ontwikkeld om energiestromen te sturen over kabels, om deze beter te benutten. Dit project ontvangt subsidie van Topsector Energie.
 • Dan volgt een rondleiding over het terrein van The Green Village, waar we stilstaan bij de testopstelling van het Flexible Meshed DC Grid project, bij snelwegverlichting met gelijkspanning en bij de DC-office testopstelling.
 • We gaan verder met een bijdrage van Wilfred Akerboom van CityTec. In het DC-OVL-XXL project hebben zij in de gemeente Alphen aan den Rijn een bestaande AC-installatie voor openbare verlichting omgebouwd naar gelijkspanning. Wilfred staat stil bij de diverse technische obstakels die zijn overwonnen.
 • We sluiten af met een panelgesprek met diverse fabrikanten van kabels en leidingen en van behuizingen. Zij bespreken met elkaar welke impact de resultaten uit de benoemde projecten hebben op levensduur, werking en beveiliging van bestaande en nieuwe infrastructuur.
 • Vanaf ongeveer half zes volgt weer de bekende borrel met een hapje eten.

Programma 20 oktober – thema uitdagingen met vermogenselektronica.

Vanaf 14.30 worden we ontvangen bij de Maeslantkering bij Maassluis, waar we vanaf 15.00 beginnen met het inhoudelijke programma.

 • We starten met een rondleiding langs en uitleg van de zogenaamde cathodische bescherming. Hiermee wordt het staal en beton van de Maeslantkering actief beschermd tegen corosie, met hulp van gelijkspanningstechnologie.
 • Dan vervolgen we met een bijdrage van Sven De Breucker van Dynniq Energy over Electro-Magnetische Interferentie (EMI) en waarom dit schadelijk kan zijn en welke rol filters kunnen hebben om nadelen te helpen beperken of voorkomen.
 • Pauze
 • Na de pauze gaan we verder met een uitleg van Harry Stokman van DC Systems over corrosieproblematiek die het gevolg is van schakelende voedingen in elektrische installaties, hoe dit opgespoord moet worden en wat er tegen gedaan kan worden.
 • Vanuit het Nederlands Meetinstituur (NMi) krijgen vervolgens we een bijdrage over kWh metingen in gelijkspanningssystemen aan de hand van ontwikkelingen in elektromobiliteit.
 • Tot slot is er een bijdrage vanuit de subcommisie DC van de NEN (formeel de NEC-64-DC) over ontwikkelingen op gebied van standaardisatie rondom gelijkspanning.
 • Vanaf ongeveer half zes volgt weer de bekende borrel met een hapje eten.

Programma 24 november – DC microgrids in de praktijk.

Vanaf 14.30 worden we welkom geheten bij Hanzestrohm in Zwolle, onderneming achter de start-up Fortona. Om 15.00 starten we inhoudelijk.

 • We beginnen met een bijdrage van Maarten de Vries, programmamanager Smart Grids van TKI Urban Energy, over de huidige capaciteits- en congestieissues in ons huidige net en wat gelijkspanning daarin kan betekenen.
 • We vervolgen met een bijdrage van Ron Bakker van HTM, over de noodzaak tot verduurzaming binnen HTM, de aanpak die zij kiezen en inzet van zogenaamde ‘gesloten distributiesystemen’ (GDS) die zij overwegen.
 • Daarna vertelt Pepijn van Willigenburg over een alternatieve noodzaak om te elektrificeren met gelijkspanning, vanuit een casus voor het elektrificeren van zogenaamde informal settlements en ook voor townships in Zuid-Afrika.
 • Na de pauze (en rondleiding) gaan we verder met vier concrete DC Microgrid voorbeelden uit de praktijk, waarbij ook bijzondere insteken die horen bij het specifieke voorbeeld aan de orde. Onder andere de N470 (Sven De Breucker – Dynniq Energy) en Nieuw-Reijerwaard (Wilfred Akerboom) CityTec komen aan bod, als ook een voorbeeld van een laadplein.
 • Vanaf ongeveer half zes volgt weer de bekende borrel met een hapje eten.