Raad van Advies (RvA) van de Stichting Gelijkspanning Nederland (SGSN) opgericht

25 april, 2022

Op 19 april is de oprichtingsbijeenkomst geweest van de RvA van de SGSN. De leden van de raad zijn bereid om onbezoldigd de Stichting gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over koers en activiteiten van de Stichting.

De volgende personen hebben zitting in de RvA:

Laetitia Ouillet                        o.a. voorzitter coöperatie Windvogel (windenergie)

Sven De Breucker                   Senior Advisor Dynniq Energy

Maarten de Vries                   Programmamanager Smart Energy TKI Urban Energy

Harry Stokman (via Teams)    Oprichter SGSN en DC ondernemer

Sander Mertens                     Lector Energy in Transition ‘De Haagse Hogeschool’

Paul Borghouts                       Sales Manager Nexans Nederland