Handreiking Energieopslag moet installateur bewust maken

21 maart, 2022

Het is nog geen volwaardige publicatie met alle noodzakelijke kennis, maar de nieuwe, gratis verkrijgbare Handreiking Energieopslag geeft wel de nodige praktische tips. “We hebben hem in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samengesteld”, vertelt Henry Lootens, specialist elektrotechniek bij ISSO. “Het is feitelijk een bijlage bij het vernieuwde Handboek Zonne-energie, maar de Handreiking zal ook apart via ISSO Open beschikbaar zijn.”

“Bij energieopslag in combinatie met zonnepanelen denken veel mensen vaak direct aan het installeren van batterijen, maar eigenlijk moet je eerst aan andere maatregelen denken, voordat je een vorm van opslag overweegt”, vindt Lootens. “Vandaar dat we in de Handreiking ook tips geven en aandacht besteden aan zaken als oost/west-opstelling van zonnepanelen, het installeren van meer panelen op een omvormer dan het piekvermogen dat die omvormer kan verwerken. Dat zijn allemaal manieren om ons energiesysteem efficiënter in te richten. Uiteindelijk is dat ook de reden waarom je een batterij zou willen installeren. Als we datzelfde effect met andere, slimme methoden kunnen realiseren, is dat vaak efficiënter voor de maatschappij.”

Diverse opslagvormen
Toch denkt Lootens dat de wens en ook de vraag naar energieopslag de komende jaren groeit. “Batterijen zijn een voor de hand liggende vorm van opslag, maar in de Handreiking hebben we ook aandacht voor andere conversievormen, zoals energieopslag in warm water en, voor de toekomst, ook in waterstofgassen zoals waterstof. Ook behandelen we in dit document, tot op zekere hoogte, de opbouw en werking van de elektriciteitsmarkt. Dat is voor een installateur namelijk belangrijke informatie. Het helpt hem in zijn gesprek met opdrachtgevers, om uit te leggen waarom vormen van energieopslag nu, maar zeker in de toekomst, belangrijk zijn en worden.”

Financieel niet interessant
De aanschaf en installatie van batterijen zijn op dit moment – financieel gezien – nog niet erg interessant, beaamt ook Lootens. Wil je zorgen voor minder onbalans kun je beter investeren in een oost/west-opstelling of de omvormer iets te klein kiezen en je eigen energieverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen opwekking. “Als je dan toch een batterij overweegt, onderzoek dan eerst waar je hem exact voor wil gebruiken. Er is geen ‘one size fits all’ oplossing. Een batterij is echt een oplossing voor dag/nacht-verbruik. Het is geen middel om energie over langere termijn op te slaan. En maar weinig mensen hebben ’s avonds en ’s nachts nog een hoog elektriciteitsverbruik.”

Voor piek shaving gebruiken
“Je kunt een batterij ook voor piek shaving gebruiken, maar in ons land wordt dat nog niet – direct of indirect – afgedwongen. In België heb je bijvoorbeeld het capaciteitstarief, waardoor het daar rendabel wordt om je afname binnen een bepaalde aansluitwaarde te houden. Daarin kunnen batterijen een rol spelen. In ons land wordt daar wel over gepraat, maar is het nog geen regelgeving.” Desondanks denkt Lootens dat een batterij voor een woning – op enkele uitzonderingen in specifieke situaties na – niet de meest voor de hand liggende oplossing vormt. “Persoonlijk verwacht ik meer van buurtbatterijen. Daar heb je meer mogelijkheden mee als het gaat om balanceren en tijdelijk opslaan van overtollige elektriciteit. Anders is het met de elektrische auto. Die biedt op termijn voor de particulier wel mogelijkheden om ’s avonds of ’s nachts elektriciteit te gebruiken die je overdag hebt geladen. Een elektrische auto heeft ook een substantieel hogere capaciteit dan de gemiddelde thuisbatterij.”

Meer weten over energieopslag? Download de gratis Handreiking Energieopslag via open.isso.nl.