Samenwerking Fedet en Stichting Gelijkspanning Nederland

22 oktober, 2021

Tijdens de ledenvergadering van de Fedet op 12 oktober op het circuit van Zandvoort is de samenwerking tussen de Federatie Elektrotechniek (Fedet) en Stichting Gelijkspanning Nederland verkent. De voorzitter van de stichting, Pepijn van Willigenburg, heeft daar onze ideeën over de beoogde samenwerking gepresenteerd. Dat komt neer op meer aandacht voor vermogenselektronica, elektromobiliteit, microgrids & autonomie en Elektrotechniek.TV.

De opkomst van gelijkspanning gaat samen met de opkomst van vermogenselektronica. Die liggen in elkaars verlengde. Voor gelijkspanning en vermogenselektronica is nu binnen de Fedet geen gestructureerde aandacht. Dat is juist waar de stichting zich wel op richt. Een logische combinatie dus.

Een specifieke toepassing van gelijkspanning is de elektromobiliteit. Niet alleen in de voertuigen maar juist aan de infrastructuur-kant. Elektrisch laden. Als onderdeel van de installatie van gebouwen of direct aangesloten op publieke infrastructuur. Er vinden veel ontwikkelingen op dit gebied plaats maar leren van elkaar staat nog in de kinderschoenen. Daar kan de stichting voor de leden van de Fedet een duidelijke toegevoegde waarde leveren.

Het elektriciteitsnet heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van regionale netten naar internationaal gekoppelde infrastructuur. Doordat consumenten ook producenten worden, doordat steeds meer energieverbruik elektrisch wordt, doordat lokale energiebalans handhaving steeds belangrijker wordt, is er weer behoefte aan meer lokale oplossingen. Stichting Gelijkspanning Nederland en diverse partners hebben daar, onder andere via verschillende projecten, veel ervaring mee opgedaan. Die ervaring is nuttig om te delen.

De Fedet is daarnaast gestart met ET.TV (elektrotechniek.TV). De stichting maakt sinds corona webinars over gelijkspanning. Die content en nog verder te ontwikkelen content is zeer geschikt om een plekje te krijgen op ET.TV.

Al met al veel gebieden waar Fedet en SGSN elkaar, vanuit hun eigen eigenheid, kunnen versterken. Tussen de besturen zullen de komende tijd gesprekken gevoerd worden om deze samenwerking verder vorm te geven.

Wordt vervolgd….