MOOI aanvraag niet gehonoreerd

15 februari, 2021

In 2020 hebben we jullie op de hoogte gehouden van het ontwikkelen en uitwerken van het MOOI voorstel, waarin we de toepassing van gelijkspanningstechnologie in de gebouwde omgeving willen geven. Eind januari hebben we bericht gekregen dat het RE-bot voorstel, genoemd naar ‘Renewable Energy’ en robotisering, niet gehonoreerd wordt. Samengevat geeft de beoordelingscommissie aan dat het consortium er niet in geslaagd is om uit te goed leggen hoe deze beide ontwikkelingen de Energietransitie zouden versnellen.

Alle partners vinden dit uiteraard zeer jammer, zeker omdat er in 2021 geen nieuwe MOOI-ronde georganiseerd zal worden. Voor de partners zelf resteert de uitdaging om hun onderzoekvragen en duurzame ambities op andere manieren te realiseren. Het projectdeel van de ‘Learning Community Gelijkspanning’ zal op een andere manier opgebouwd worden. Op 8 december 2020 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Samen met ‘The Green Village’ informeren we alle direct betrokkenen over de volgende stappen.