Uw DC Microgrid op bestelling

18 januari, 2021

ik ben bezig met een nieuwbouwproject en zie potentie in gebruik van DC – tips voor contacten?”

Zomaar een voorbeeld uit een van de vele vragen die wij als Stichting Gelijkspanning Nederland krijgen. We worden steeds vaker gevonden voor dit soort vragen. Dat merken we vooral de afgelopen twee jaar, als we kijken naar de vragen die we krijgen of we ‘even’ kunnen helpen met wat gelijkspanningsvragen. Meestal begint zo’n vraag met ‘een duurzame woonwijk waar ik in actief ben’, of ‘een project waar aan ik werk’ en dan volgt er eigenlijk altijd een verslag van een zoektocht, naar installatiematerialen, naar keukenapparatuur, naar warmtepompen etc.

De vraag gaat om het willen ontwikkelen, bouwen, realiseren van een DC Microgrid en de zoektocht gaat over waar toch al die spullen zijn om actieve microgrids mee te bouwen, die kan je namelijk bijna nergens vinden. De voorbeelden variëren van woonwijken en appartementen (bijvoorbeeld bij Nijmegen, in Oost-Brabant, in Amstelveen), via Utiliteitsbouw (De Groene Boog als bekendste voorbeeld) en stedelijke vernieuwing (Zoetermeer, Den Haag) tot landelijke gebieden met aansluitproblematiek en grootschalige PV-projecten met SDE+ (De Haarlemmermeer, Noordeloos, Almere-Floriade).

Er is bijna een vast rijtje voorbeelden waar naar verwezen wordt. Deze voorbeelden zijn allen praktijkvoorbeelden, waar technologie wordt toegepast die ‘ongeveer’ commercieel verkrijgbaar is. In feite heeft deze technologie een hoog TRL[1]-niveau, waarbij TRL staat voor Technology Readiness Level.

Circl (circulair paviljoen ABN-Amro) is het meest bekende voorbeeld, op de Zuid-as in Amsterdam. Maar er zijn er meer. Het Pulse gebouw op de campus van TU-Delft is er ook één, met bijna dezelfde technologie als Circl. Verschillen zijn bijvoorbeeld het spanningsniveau van de toegepaste verlichting. Recenter zijn enkele andere voorbeelden opgeleverd of is er een eerste fase in bedrijf genomen. Dan denken we aan de N470[2], waar onder meer een actieve gelijkspanningsinstallatie in wordt toegepast Ook bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard kent een DC microgrid, waar verbruik, opwek en opslag gekoppeld zijn. Deze en meer voorbeelden zijn binnenkort te vinden op het overzicht van DC projecten, dat op de website van Stichting Gelijkspanning Nederland gepubliceerd wordt.

En toch.. Met deze voorbeelden zijn we er niet, er is nog geen stappenplan om jouw DC microgrid te realiseren. De voorbeelden vertellen niet het gedetailleerde werk qua rekenen en tekenen. En deze voorbeelden vertellen ook niet het zoekwerk om de componenten en onderdelen met de juiste specificaties op een veilige manier aan elkaar te knopen. Dit werk is vaak een combinatie van ‘publieke’ kennis en van ‘besloten’ kennis die specialisten zelf hebben opgedaan, gecombineerd met informatie over componenten (vaak voorzien van IP-rechten) die stevige eisen stellen aan de werking van alle aan te sluiten goederen. Dit is sterk in ontwikkeling qua kennis, qua onderzoek en qua normalisatie, waarbij blauwdrukken van de eerste projecten ook blauwdrukken zijn geworden van de eerste stappen in standaardisatie.

En precies op dit vlak willen wij ons, als Stichting Gelijkspanning Nederland bewegen. Dus blijf bij ons komen met je vragen, je zoektocht en misschien wel je frustraties. Wij begrijpen ze maar al te goed. Wij werken aan manieren om kennis uit de voorbeeldprojecten beter beschikbaar te maken voor nieuwe projecten, om nog meer voorbeelden te maken en nog meer toeleveranciers te betrekken.


[1] De EU hanteerde in ‘Horizon 2020’ hiervoor de volgende definities: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

[2] https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energiewegen-0/n470-geeft-energie/innovaties/

Wij werken aan manieren om kennis uit de voorbeeldprojecten beter beschikbaar te maken voor nieuwe projecten, om nog meer voorbeelden te maken en nog meer toeleveranciers te betrekken.