DOE-DC

6 januari, 2021

Korte omschrijving:
Sinds 2009 zet een aantal partijen zich in om gelijkspanning op professionele wijze keten breed in de markt te zetten. Drijfveren hiervoor zijn een goedkopere, slimmere, en efficiëntere infrastructuur; Met zich opvolgende projecten en ontwikkelingen -SIA RAAK, Gelijkspanning komt in de kas, IPIN proeftuin, Green Deal, openbare verlichting- en de publicatie van een DC-boek hebben Nederlandse partijen een leidende positie voor zich gecreëerd, die internationaal erkend wordt. Genoemde projecten, waarin vooral onderzocht, ontwikkeld en getest werd, leiden nu tot het punt om met een ferme stap de marktrijpheid van producten te demonstreren en die als eerste DC net ter wereld te laten functioneren. Hiervoor is een selectie gemaakt om twee grote energie opwekkers (700kWzon PV en 1,5MW WKK), en een grote verbruiker (1,4 MW) bijeen te brengen, die vervolgens via een gelijkspanningsinfrastructuur interacteert met het bestaande wisselspanningsnet.

Doel:
Het doel van het project is het ontwikkelen, voorbereiden, realiseren en in gebruik nemen van:
een grootschalige demonstratieopstelling met gelijkspanningsinfrastructuur;
met als aangesloten klanten een glastuinbouwbedrijf en een grootschalig Zon-PV veld,
om de voordelen en geschiktheid aan te tonen voor commerciële toepassing van gelijkspanningstechnologie in de glastuinbouw en in de duurzame energiesector.

Resultaat:
Het consortium zal een werkend integraal gelijkspanningsnet (op ±350Volt/700Volt) opleveren dat 700kW (zon) en 1,5 MW (WKK) decentraal kan opwekken en 1,4 MW zal kunnen verbruiken. Aangezien de zon en belichting in tijd contrair zijn (’s nacht lampen aan, overdag de zon) kan de infrastructuur dubbel benut worden. Door het ontwikkelde operating system kan dit veilig en volledig autonoom geschieden.
Het project zal aantonen dat deze fundamentele verandering van (net-)ontwerp grote internationale commerciële kansen biedt.

Voor meer informatie over DOE-DC zie de website van RVO
Voor de eindrapportage van DOE-DC kunt u hier terecht.

Rijksbijdrage:

€ 820.186

Status:

Afgerond

Jaar:

2015

Projectnummer:

DEI1150008

Aanvrager/ontvanger/uitvoerder:

Stichting Gelijkspanning

Projectpartners:

Direct Current B.V., Gavita Nederland B.V., SGN Nieuw Rijsenhout CV, Siemens Nederland N.V., Solar Green Point Haarlemmermeer, Stichting Gelijkspanning, Vreeken Sierteelt B.V.