Alle DC projecten in één overzicht

6 november, 2020

De Stichting Gelijkspanning Nederland heeft de opdracht gekregen van RVO om de in 2018 opgestelde “Roadmap Gelijkspanning”, onder regie van Berenschot onder de loep te nemen en te beoordelen op actualiteit.  

Onderdeel van die opdracht is een inventarisatie van Nederlandse en soms ook internationale projecten waarin onderzoek gedaan wordt naar (actieve) gelijkspanning of waarin deze technologie ook in de praktijk is toegepast. Dat is een flinke lijst geworden. RVO en TKI Urban Energy zijn blij met dit overzicht, om het DC landschap nu beter in kaart te hebben. Deze lijst zal ook periodiek worden bijgewerkt, om actueel te zijn en te blijven. Enthousiast geworden door het opstellen van deze lijst, is Stichting Gelijkspanning Nederland ook begonnen met het inventariseren, per project, wat de ‘Lessons Learned’ zijn. Dit om deze kennis voor nieuwe projecten beschikbaar te stellen en niet het wiel steeds opnieuw te hoeven uitvinden. Je zou kunnen zeggen dat dit een kerntaak van de Stichting is. Op een later moment worden deze lessons learned aan deze inventarisatie gekoppeld of toegevoegd, zodat deze kennis en informatie breder beschikbaar komen.  

Daarnaast is Stichting Gelijkspanning Nederland ook aan het werk om met The Green Village een learning community rondom het onderwerp gelijkspanning op te zetten. De eerste bijeenkomst voor koplopers in DC land zal op 8 december aanstaande plaatsvinden. Daar zal zeker een deel van de projecten besproken worden. Doel van de learning community is om vraag en aanbod van kennis over gelijkspanning bij elkaar te brengen en deze kennis actief uit te dragen.  

De inventarisatie van DC projecten zal per 1 januari aanstaande op de site van de SGSN geplaatst worden. Hierbij doen wij alvast de uitnodiging om deze lijst vanaf begin volgend jaar te bekijken en eventuele vragen of aanvullingen met ons te delen. Onze dank gaat alvast uit naar Giel van den Broeck (DC Inergy) voor zijn bijdrage aan dit overzicht.