Vervolg Roadmap Gelijkspanning

10 september, 2020

In 2018 heeft Berenschot de ‘Roadmap gelijkspanning’ opgesteld in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy. Deze Roadmap volgde op diverse projecten, waarin de ontwikkeling én toepassing van nieuwe gelijkspanningstechnologie centraal stond. Conform de Roadmap biedt deze technologie kansen, zoals voor elektrisch laden, voor openbare verlichting en andere toepassingen.

Deze Roadmap gelijkspanning richt zich op “DC-microgrids” en zeven specifieke toepassingsgebieden daarvan. Per toepassingsgebied wordt gekeken naar relevante trends en ontwikkelingen voor DC op technisch, economisch, sociaal en juridisch gebied, evenals de (acties om) knelpunten en belemmeringen (weg te nemen) rondom het gebruik en de verwachte toekomstige groei van DC.

Nu, enkele jaren verder, zien we een gemixt beeld; sommige sectoren, zoals openbare verlichting, ontwikkelen zich zoals verwacht. Andere sectoren, zoals de glastuinbouw, ontwikkelen zich niet of nauwelijks. Kennis is minstens versnipperd, toegankelijkheid is wisselend. Ook zijn er andere segmenten en onderwerpen die niet benoemd waren, die nu toch sterk opkomen. Denk hierbij aan laad-infrastructuur (snel én langzaam) en ook aan buurt- en thuisbatterijen die gekoppeld worden aan PV-systemen (hybride AC en DC). Ook algemene vraagstukken, zoals benutting van capaciteit en de invloed van gelijktijdigheid hebben mogelijk invloed op ontwikkelingen.

Topsector Energie, specifiek TKI Urban Energy heeft nu, net als wij, de behoefte om de stand van zaken per marktsegment beter in kaart te brengen. Stichting Gelijkspanning Nederland zal, in het najaar van 2020, werken aan deze opdracht en onder meer diverse White papers mee opleveren, waarin de stand van zaken per marktsegment wordt omschreven. Ook werkt Stichting Gelijkspanning Nederland aan een brede inventarisatie van gelijkspanningsprojecten, in allerlei soorten en maten. De aanpak en uitwerking hiervan zijn we nu aan het voorbereiden. Als je nu het idee hebt dat jouw project niet mag ontbreken, meld je dan bij ons