Update ontwikkeling MOOI voorstellen.

21 augustus, 2020

In juni hebben we jullie geïnformeerd over de MOOi-vooraanmeldingen die eerder dit jaar zijn ingediend. RVO en onder meer TKI Urban Energy zouden zich buigen over deze eerste-ronde voorstellen. Voor beide voorstellen hebben we ook adviezen ontvangen. Kern van deze adviezen is dat beide voorstellen passen in de aard van de regeling en vooral om de samenwerking meer op te zoeken. Deze samenwerking moet helpen om de maatschappelijke uitdagingen, waarvoor je een oplossing wil bieden met je project, beter en sneller aan te gaan pakken. Het advies dat we niet hebben gekregen is overigens om de beide vooraanmeldingen (voor zowel binnenshuis als buitenshuis) samen te voegen. Dit was wat ons betreft zeker ook een mogelijke uitkomst.

Met name juni en ook juli hebben voor ons echt in het kader gestaan van het voeren van gesprekken met andere consortia. Dit is een behoorlijk complex proces gebleken, om in korte tijd echt gevoel te krijgen bij het doel en de aanpak van de ander. Veel gesprekken en contacten verder, hebben we twee consortia gevonden (één voor elk voorstel), waarmee we de samenwerking ook daadwerkelijk aan willen gaan.

De komende weken zijn volgepland met dagen om in groepjes te werken aan de voorstellen, zodat deze idealiter half september klaar zijn voor bespreking met alle beoogde partners. Uiteraard leveren partners al in een eerder stadium input aan, over hun inzet bijvoorbeeld. Al deze informatie moet een plek krijgen in het voorstel in één kloppend verhaal.

Voor de volledigheid delen we hieronder nogmaals de ingediende vooraanmeldingen. Als je samenwerking zoekt, neem dan contact met één van ons op.