DC Congres 2018 Middagprogramma Deelsessies

Tijdslot

Spreker

Sessie

14.00 - 14.40 uur 

Melvin Venema, Venematech

 

Jan Nieuwhart,

Venematech

Session 1.1: Mobility

(dutch) Trolley / tram helpt de e-rijder verder

Anno 2018 zal gelijkstroom een steeds belangrijkere rol gaan krijgen als het gaat om slimme en snelle laadoplossingen.
Een trolley- tramnetwerk beter uit nutten dankzij de innovatieve laadoplossingen van Venema E-mobility charge systems. Uw voertuig opladen met het krachtige bovenleidingnetwerk. Aanzienlijke besparing op de aanleg en onderhoudskosten. Door grootschalig stroomverbruik een grote kosten reductie.

 

  Arno Bronswijk, ABB

Session 1.2: Built environment

DC Flexhouse project

DC-Flexhouse is a subsidized TKI-iDEEGO project that focuses on the introduction of DC technology in the built environment. Five companies (ABB BV, Direct Current BV, IBC Solar BV, EPM and Siemens Netherlands BV) and two research organizations (Zuyd University and the Hague University) joint their forces to develop a plug-and-play renovation method for integrating DC technology in buildings. The goal is to minimize the levels of intervention by utilizing the existing electrical infrastructure and develop solutions to integrate the existing household appliances.

 

 

Henri Du Plooy,

Specialized Solar Systems

Session 1.3: Public space and infrastructure

DC utility for Southern Africa

In South Africa and many other places people dwellings and villages are not grid-connected. In many places single household solutions are implemented to provide for basic needs: connectivity and light. Twelve or twentyfour Volt DC solutions are more and more common. In a growing number of locations the need for a DC microgrid arises. This comes with many challenges, of which a utility is one.  Specialized solar systems proposes an approach for such a utility.

 

 

Dennis Medema,

LTO Glaskracht Nederland,

 

Sander Pot,

Plant Dynamics

 

Pepijn van Willigenburg,

Stichting Gelijkspanning Nederland

Session 1.4: Agriculture and horticulture

(dutch) De kansen van gelijkspanning voor de glastuinbouw,

De glastuinbouw is van oudsher een energie-intensieve sector: het ideale klimaat vraagt warmte, koude, licht en meer. De energietransitie daagt de sector uit om tot nieuwe oplossingen en werkwijzen te komen. In deze pesentatie wordt ingegaan op de uitdaging voor de sector, in beleid én in de paktijk. Vervolgens wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van DC technologie voor klassieke SON-T belichting en de aangetoonde voordelen voor telers. In meer detail wordt aangegeven welke impact het regelbaar zijn van deze technologie heeft voor telers. Tot slot wordt ingegaan op uitdagingen voor de toekomst voor wat betreft verdere toepassing van gelijkspanning in de Glastuinbouw.

 

 

Olivier Ongkiehong, RvO

 

Session 1.5: Standardization and policy

Roadmap DC: results and next steps?

Recently a Dutch roadmap has been published about DC in the built environment and at the distribution level of electricty grids.

Seven applications have been investigated: public lighting (1), greenhouse horticulture (2), datacenters (3), fast charging of electric vehicles (4), buildings (5), residences (6) and DC grids in districts and business parks (7).

Consultation with 20 stakeholders took place: manufacturers, users, engineers, knowledge institutions en grid operators.

We share the best estimations of these stakeholders about the market readiness of DC and like to exchange ideas how we can set next steps on the DC road.

 

 

Hans Haring, ONE

(Oost Nederland Energiek) en RBPI (Regionaal BeleidsPlatform Installatietechniek Gelderland-Overijssel)

Session 1.6: Education

(dutch) Goed beroepsonderwijs volgt de ontwikkelingen niet maar…

 

Drie ROC’s (ROC RijnIJssel, Graafschap College en ROC Nijmegen) en InstallatieWerk werken samen binnen Oost Nederland Energiek (ONE) aan de inbedding van nieuwe duurzame installatietechnieken binnen hun onderwijs. Zij laten daartoe ook een Module AC/DC & Opslag ontwikkelen. De reden daarvoor is dat de huidige trend een groeiend verbruik van gelijkspanning laat zien. Vanwege deze trend en door de lokale opwekking van elektrische energie met bijvoorbeeld PV-panelen gaat het transportnet ingrijpend veranderen.

 

14.50 - 15.30 uur MSc Onno Sminia, Innovatie Coördinator - Croonwolter&dros

Session 2.1: Mobility

DC in zero – energy tunnels

On the roadmap towards zero-energy tunnels different technologies play a role in making tunnels consume less energy. One of these technologies is using a DC grid. In this session we explore the benefits and the role of DC in a zero-energy tunnel.

 

  Bram Elderman, Apple Sr Systems Engineer

Session 2.2: Built environment

Innovation with Apple Homekit

USB-C started the shift to DC. Homekit will integrate it to the home, the most cricital place to innocate! See how we look at innovation.

 

  Wilfred Akerboom, CityTec

Session 2.3: Public space and infrastructure

(dutch) DC OVL XXL Openbare verlichting en aanvullende services in de praktijk realiseren

Doelstelling van het DC OVL XXL project is om drie grootschalige demonstraties waarvan één bestaande situatie, één nieuwbouwsituatie en één locatie met bijzondere infrastructurele voorzieningen uit te voeren.

Hiermee wordt met behulp van gelijkspanningstechnologie voor openbare verlichting:
  • de haalbaarheid van DC toepassing bij grootschalige OVL projecten aangetoond,
  • de structurele duurzaamheidpotentie zichtbaar gemaakt,
  • de financieel-economische haalbaarheid aangetoond,

en het verdere potentieel van andere toepassingen van DC in de buitenruimte in kaart gebracht.
(ander straatmeubilair, integratie van duurzame opwekking en/of het opladen van elektrische voertuigen).

De activiteiten in het project zijn het demonstreren van:

  • een lang tracé in Alphen aan den Rijn, renovatie van een bestaand AC-net naar DC
  • een grote nieuwbouwwijk in Heerhugowaard in een ringvormig net op DC
  • een vermaasd net in Zoetermeer voor ombouw van een bestaand AC-net naar DC en integratie / koppeling van andere functies.
 

Herry den Besten,

founder of Empathische Veehouderij / Empathetic livestock farming

Session 2.4: Agriculture and horticulture

Asbestos roofs, Fire-proof barn and Energy transition Farm 5.0, Can Direct current (DC) make the difference?

Asbestos rooftops, livestock barn on fire, energy transition, Groninger gas, gasless homes, All-electric homes, in Holland we read it almost every day in the media. Witch role (part) could of must direct current (DC) be play here in? And could DC make a difference? What challenges are we facing? And what do we need?

 

 

Dr. Laurens Mackay,

DC Opportunities R&D BV

Session 2.5: Standardization and policy

Protection of DC Distribution Grids

Protection is considered one of the main challenges in larger DC microgrids and DC distribution grids. This is due to the missing current zero crossing which makes it more difficult to extinguish switching arcs if traditional AC protection methods are applied. Further the short-circuit current could rise very fast and reach enormous values. However, very limited short-circuit current might be available in small DC microgrids.

In this presentation considerations regarding the protection of DC microgrids and distribution grids will be discussed. The low short-circuit current protection philosophy will be discussed as a principle of protecting larger DC distribution grids.

 

  Martijn Imming, Eaton

Session 2.6: Education

Why DC and Why Eaton is engaged

130 years ago the decision for AC power distribution was made. But a lot has changed over these years. Would we again choose AC now. Or is existing infra holding us back to look at the current  business case. And what if DC will replace existing AC, are we prepared. Touching technical, social and political developments. And explaining the actual projects

15.40 - 16.20 uur 

Dr. ir. Peter van Duijsen TU-Delft/Caspoc,

 

Wilfred Akerboom, CityTec

Session 3.1: Public space and infrastructure

(dutch) Wisselspanning en gelijkspanning  veilig en bedrijfszeker door één combikabel voor openbare verlichting en méér!

U leest het goed, netbeheerders en gemeentes gaan samenwerken om de haalbaarheid te onderzoeken om deze twee spanningen samen door een kabel te krijgen! Zo kunnen gemeentes, waarbij de openbare verlichting via de Combikabel is aangesloten, de voordelen van DC benutten.
In de interactieve presentatie wordt ingegaan op:

  • De verhoogde veiligheid door een 1000x snellere afschakeling bij fouten door de actieve aardlek- en kortsluitbeveiliging.
  • De mogelijkheid om met de extra netcapaciteit vele smartcity toepassingen (bijv. auto- en fietsladers) aan te sluiten op de combikabel.
De Haagse Hogeschool heeft begin 2018 met twaalf eindejaarstudenten kabelmetingen uitgevoerd, een simulatiemodel ontwikkeld en laboratorium proeven gedaan. Bij het vervolgonderzoek wordt, met een consortium van netbeheerders, gemeenten en leveranciers een pilotproject gerealiseerd bij The Green Village TU Delft.

 

  Marc Kuppens, Capturam

Session 3.2: Built Environment

(dutch) Household Appliances on DC,

 

Tijdens deze presentatie maakt u kennis met een onderzoek naar de mogelijkheid om een inductiekookplaat geschikt te maken voor voeding met gelijkstroom (DC). Zie welke stappen er allemaal nodig zijn en welke technische hindernissen er overwonnen moeten worden om een huishoudelijk apparaat ‘DC ready’ te maken.

 

 

Sven De Breucker - Technology Advisor

Lucien Linders - Technology Director, Dynniq Energy

Session 3.3: public space and infrastructure

1MW DC station at Lelystad Airport – development, design, construction and first months of operation.

Dynniq heeft in opdracht van de netwerkbeheerder en in samenwerking met het ontwikkelbedrijf van Lelystad Airport en Lelystad Airport Business Park een gelijkstroom netwerk ontworpen en gerealiseerd. In deze sessie geven we een kijkje in de keuken bij de ontwikkeling en realisatie van het eerste Europese 1 MW Gelijkstroom station dat de kern vormt van het gelijkstroom net.

 

 

Giel van den Broeck,

PhD Researcher Low-voltage DC distribution systems - KU Leuven

Session 3.4: Built environment

Reporting and insight in the developments in the DC: Research and application in Belgium, Ter Hills DC and holyday parcs

 

This presentation will cover the research projects conducted at EnergyVille, a research consortium located in Genk, Belgium, consisting of imec, KU Leuven, Vito and UHasselt. At EnergyVille, a bipolar LVDC lab facility (±500V; 100 kW) has been built to develop and test new LVDC distribution systems, including their protection and control algorithms. The presentation will start with the vision of EnergyVille regarding LVDC, subsequently an overview of the lab facilities is provided and finally legislative aspects of LVDC implementation in Belgium will be discussed.

 

  Ing. Joost de Koning,  member standardisation committee NEC TC64 and workgroup DC installations

Session 3.5: Standardization and policy

Standardisation in DC installations, what is done in The Netherlands?

Many people are enthusiastic about DC installations, but is it safe?, what will be voltage level?, what installation rules do we have to comply to? Every installer knows about AC installations, but what is different in DC installations? The Dutch TC64 committee setup a working group to develop a guideline to work with DC installations. In this guideline is much information about the specifics of DC installations. A short presentation of highlights, how the workgroup developed the NPR9090, what are the next steps and what is done with it within IEC

 

  Peter Govers, Projectleider Kuijpers Installaties

Session 3.6: Built environment

(Dutch) Application of DC in commercial buildings as Circle and PULSE,

DC in de praktijk hiervoor kregen wij een mooie kans van de TU Delft met het bouwen van Pulse. Wat ging hieraan vooraf en wat kwamen we tegen tijdens de bouw.